Nyheter

Östrogen kan ge visst skydd mot död i covid-19

Anne-Marie Fors Connolly och Malin Sund är två av forskarna bakom nya studien.

Män löper större risk än kvinnor att avlida i covid-19. Nu har forskare vid Umeå universitet hittat en möjlig förklaring – det kvinnliga könshormonet östrogen kan innebära ett visst skydd.

I en studie vid Umeå universitet jämförs dödstalen i början av coronapandemin mellan kvinnor med covid-19-diagnos som behandlades med läkemedel som antingen höjde eller sänkte deras östrogennivåer med en kontrollgrupp.

– Resultaten är så pass intressanta att det är motiverat att gå vidare med kliniska studier. Däremot är det absolut olämpligt att själv börja experimentera med tillskott eftersom östrogen också kan ge en rad mer eller mindre svåra biverkningar och bara ska tas i samråd med läkare, säger Malin Sund, professor vid Umeå universitet och första författare till studien, i ett pressmeddelande.

Registerstudien har publicerats i vetenskapliga tidskriften BMJ Open och omfattar totalt nästan 15 000 kvinnor i åldern 50 till 80 år som diagnostiserades med covid-19 mellan 4 februari och 14 september 2020. Bland dem fanns en grupp om 2 500 kvinnor som behandlades med östrogentillskott för klimakteriebesvär, en grupp om drygt 200 kvinnor som åt östrogensänkande läkemedel efter cancerbehandling samt en kontrollgrupp som varken hade tillskott av, eller sänkt östrogen.

Risken för dödsfall i covid-19 var 2,1 procent i gruppen som fick östrogentillskott. Det är mindre än hälften jämfört med kontrollgruppen, där dödligheten låg på 4,6 procent.

– Det är en signifikant minskad dödlighet som vi visar har samband med just östrogentillskott. Detta eftersom vi har rensat för möjliga bakgrundsfaktorer, säger Anne-Marie Fors Connolly, forskare vid Umeå universitet och senior författare till studien.

Gruppen som fick östrogensänkande behandling hade högst risk för dödsfall, men orsakssambandet med östrogen är inte säkerställt. Detta då gruppen både var äldre och hade genomgått cancerbehandling, vilket i sig ökar risken för svår sjukdom och död i covid-19.

– För kvinnor som genomgått cancerbehandling är det viktigt att fortsätta ta sin medicin för att minska risken för återfall i cancern. Den här studien ger inget skäl att sluta. Däremot bör de givetvis vara noga med att bli vaccinerade och inte utsätta sig för onödig smittorisk, säger Malin Sund.

När studien genomfördes fanns inga vacciner mot covid-19 så hur risken för svår sjukdom och död påverkas av östrogennivåer bland vaccinerade kvinnor är inget som framgår av studien. Resultaten behöver också bekräftas i randomiserade behandlingsstudier innan några säkra slutsatser kan dras.

Står sig siffrorna är östrogen en möjlig förklaring till den sedan tidigare kända skillnaden  i risk mellan män och kvinnor för att drabbas allvarligt och dö i covid-19. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV