Nyheter

Sexism och rasism förstör arbetsmiljön till sjöss

Ett lastfartyg och containrar på en kaj i Frihamnen.

Mobbning och trakasserier är ett stort problem inom sjöfartssektorn. Särskilt utsatta är kvinnor och minoritetsgrupper, enligt forskarna Cecilia Österman och Magnus Boström på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet.

Det finns en grogrund för arbetsmiljöproblem inom den maskulint kodade sjöfarten, som kan leda både till ohälsa och olyckor samt ökar risken för mobbning och trakasserier. Det framkommer i en vetenskaplig artikel av Cecilia Österman och Magnus Boström, universitetslektorer i sjöfartsvetenskap, som publicerats i tidskriften Marine policy.

I artikeln redogör forskarna för en systematisk granskning av vetenskapligt publicerad litteratur om mobbning och trakasserier till sjöss. I dagsläget varierar andelen som mobbas och trakasseras på arbetsplatser inom sjöfarten mellan 8 och 24 procent av all sjöpersonal, men stiger till över 50 procent bland kvinnor. Siffrorna skiljer sig inte mycket från de tidigaste studierna som granskats, från 1995 och framåt.

– Några av de bidragande faktorerna till att sjöfartssektorn är extra hårt drabbad av kränkande behandling på jobbet är de svaga gränserna mellan arbete och privatliv som råder ombord på fartyg där besättningen arbetar och bor tillsammans, ofta i långa perioder i sträck. Det ställer ytterligare krav på fungerande ledarskap och mellanmänskliga relationer i den sociala miljön, säger Cecilia Östman.

Forskarna ser behov av mer forskning, men framför allt att ta itu med de bakomliggande orsakerna till missförhållanden i arbetet till sjöss. Då krävs, enligt Östman och Boström, tillräckliga resurser och användbara verktyg för såväl chefer i land som befäl och anställda ombord. Exempel på sådana finns i broschyren Ogilla läget som de tagit fram tillsammans inom ramen för ett projekt med samma namn.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV