Nyheter

Mäns våld fortsatt stort hot mot global folkhälsa

Claudia Garcia Moreno, WHO.

Fler än var fjärde kvinna i världen har utsatts för våld av en närstående man innan de fyllt 50. Det framgår av den hittills mest omfattande globala studien gällande mäns våld mot kvinnor, rapporterar The Guardian.

Bakom den nya forskningsrapporten, som analyserar 366 studier och omfattar över 2 miljoner kvinnor, står Världshälsoorganisationen, WHO. Resultatet – att 27 procent av kvinnor mellan 15 och 49 år, utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av en närstående man under sin livstid – har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet

Av dessa hade 13 procent, motsvarande nära 500 miljoner kvinnor, utsatts under det år som föregick forskningen. Samtliga studier genomfördes mellan 2000 och 2018 och är baserade på självrapporterade erfarenheter.

Forskarna bedömer att omfattningen är högre än vad som rapporterats och att covidpandemin troligen bidragit till fler fall. Claudia García-Moreno är senior författare till WHO-studien och betonar den vikten av både akuta åtgärder och förebyggande insatser. Detta inte minst genom att adressera frågan i ansträngningarna för återhämtning post-covid. 
 
– Trots att den här studien genomfördes före covid-19-pandemin, är siffrorna alarmerande och forskning har visat att pandemin förstärkte problem som leder till våld i nära relationer, såsom isolering, depression och ångest, och alkoholbruk, såväl som minskad tillgång till stödåtgärder, säger Claudia García-Moreno till The Guardian.

Studien bekräftar att mäns våld är en fortsatt global fara för folkhälsan. García-Moreno pekar på hur otillräckliga åtgärder som vidtagits de senaste decennierna varit, och lyfter den stora utsattheten bland flickor och unga kvinnor som särskilt oroväckande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV