Evenemang

Rosa brus

SÖNDAG 20 FEBRUARI, STOCKHOLM

Release för Imri Sandströms performanceverk UMEQUEER och Christine Bylunds ljudverk Collateral Sounds. Två verk som båda är delar av en serie av fem beställningsverk som under 2021-2022 görs genom Arkivet för Rosa Brus.

Imri Sandström
UMEQUEER
– Ett perfomance av Imri Sandström.
Med Imri Sandström, Malin Arnell och Mar Fjell.

UMEQUEER är en karta över platsspecifika queera minnen från Umeå, en väv av anonyma röster. Verket är en komposition över gemenskap och plats och denna gemenskaps olikheter och egenheter – en kraft, ett alltid oavslutat ”oss” som över tid på olika sätt har genomsyrat Umeå. Det är en hyllning till det myller av röster, minnen, erfarenheter och kopplingar som är så mycket större och alltid, alltid rör på sig.

Imri Sandström är konstnär och forskare. Hon arbetar transdisciplinärt med text, bild och ljud, ofta utifrån områden som historia, språk och performativitet. 2019 doktorerade hon i konstnärlig forskning, inom fältet litterär gestaltning, med avhandlingen ”Tvärsöver otysta tider”/ Across Unquiet Times.
——————–
Christine Bylund
Collateral Sounds (Sidoskada)
En samling röster/ljud/berättelser från svenskar med normbrytande funktionalitet som isolerat sig under den globala covid-19-pandemin. Verket utgår från ett enda utrymme inneslutet mellan fyra väggar. Inom denna ram vecklas en väv av ljud ut, ett DIY -collage som använder sig av det som finns till hands inomhus när utomhuset inte är ett alternativ; dagliga rutiner, hjälpmedel, pillerkartor, kaemaskiner och tiden som går, i en ständig rörelse mellan en individuell berättelse och en kollektiv upplevelse.
Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Umbejen Universitähta (Umeå universitet) och jobbar konstnärligt med scenkonst, ljud och text.
——————–
Arkivet för Rosa Brus
Arkivet för Rosa Brus (AfRB) betraktar ljud som bärare av historia och syftar till att samla, arkivera och publicera queer kulturproduktion i ljudform. Detta gör de i samarbete med andra arkiv, kulturarbetare, aktivister och forskare. Genom insamling, arkivering och publika arrangemang, utforskar de tillsammans med deltagarna vad rosa brus och ett queert ljudarkiv kan vara.
AfRBs arbete görs i samarbete med kulturföreningen Tupilak med stöd från Kulturbryggan.
rosabrus.nu

Evenemang söndag 20 februari klockan 18-20 av Weld 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV