Evenemang

Demokrati i praktiken – samtalsserie ”Att bära tillsammans”

ONSDAG 23 FEBRUARI, ONLINE

Detta är en inbjudan att delta i seminariet Att bära tillsammans – demokrati i praktiken. Konsthall C bjuder in tillsammans med SETTINGS.
Onsdag den 23/02/22 håller vi vårt första samtal i serien Att Bära

Tillsammans! Från 15-18:00 kommer fempowerment, RFSL Newcomers och konstgruppenful tala om sina metoder, strategier och möjliga solidariska allianser. Samtalet kommer att modereras av America Vera Zavala.
Tillsammans lär vi oss av varandras kloka tankar, perspektiv i en gemensam strävan mot ett samhälle där kollektivet bär tillsammans för att skapa rättvisa förutsättningar för alla individer och grupper.

Samtalsserien Att bära tillsammans hoppas kunna utgöra startskottet för samtal med utvalda ideella aktörer ur civilsamhället för att främja och förstärka antirasistiska röster under valåret.

Samtalet är gratis och för att tinga din plats maila [email protected]

Inbjudna gäster:
Fempowerment: Fempowerment är en kvinno- och tjejjour som stödjer och hjälper våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. Fempowerment är en ideell feministisk och antirasistisk organisation som är religiöst och politiskt obundet.

Konstkollektivet FUL: Ful är en queerfeministisk konstgrupp, som genom en intersektionell förståelse av konsthändelsen gör performances, scenkonst, utställningar, publikationer och curerar samtal och möten.

RFSL Newcomers: RFSL Newcomers är en verksamhet för hbtqi – homosexuell, bisexuell, transperson, queer eller intersex, och är flykting eller ny i Sverige. Newcomers medlemmar kommer från alla delar av världen. Många har flytt från sitt hemland för att det inte går att leva där som homosexuell, bisexuell eller transperson.

Moderator: America Vera – Zavala
Dramatiker, aktivist, kulturskribent, författare

Detta projekt stöds av Kulturrådet

Evenemanget äger rum online onsdag 23 februari, klockan 15.00–18.00 och anordnas av Konsthall C.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV