Nyheter

Demonstration för fred: Krig är aldrig oundvikligt

Fredsdemonstration på Odenplan, Stockholm, 20 februari 2022.

Ett antal tunga freds- och kvinnorättsorganisationer anordnade på söndagen en ”demonstration för fred” och manifesterade solidaritet med fredsrörelsen i världen och framför allt med Ukraina.

”Det bästa sättet att stoppa ett krig är att se till att det aldrig bryter ut”!

Så beskrevs huvudparollen ”Ned med vapnen!” från talarstolen vid Odenplan i centrala Stockholm. 

Arrangörerna tydliggjorde att manifestationen är en protest mot de pågående krigsförberedelserna och krävde en fredlig lösning istället. ”Den ryska regimens aggressiva agerande i Ukraina och förtrycket mot ryska oliktänkande” därmed fördömdes. Arrangörerna uppmanade ”alla aktörer, inklusive Sveriges regering, att omedelbart öka ansträngningarna för en diplomatisk lösning av konflikten”.

Talarna uppmanade till ett slut till alla pågående krigsförberedelser, varnade om att ”vapenvåld är aldrig en lösning” och krävde att krig till varje pris ska stoppas. Det talades om hur en ”handfull mäktiga män hotar säkerheten och freden”, och hur ”män med vapen tillåts diktera villkoren för fred”. ”Vi är många över hela världen som vill ha fredliga lösningar prioterarars och krig till varje pris ska undvikas”, hördes bland de krav som yttrades på demonstrationen.

Svenska freds ordförande Agnes Hellström uppmanade till fredliga lösningar som kräver diplomatisk upprustning istället för vapenskrammel och militär upptrappning.

”Vi kan vägra nationalismen och istället organisera oss tillsammans med människor som gör motstånd i Ryssland, i Ukraina och i andra delar av världen… Vi kan vägra tro på att vår säkerhet ökar när vi lägger pengar på soldater, istället för på barnmorskor, läkare och lärare”. Detta sade en av talarna, Malin Nilsson, generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF), den internationella organisationen som i över hundra år har arbetat mot krig och för att bygga verklig fred och säkerhet.

Malin Nilsson talade om kriget och den patriarkala ordningen och att krig skapas och föds genom nationalismen, patriarkatet och militarismen medan fred skapas genom solidaritet, jämställdhet och rättvisa:

– Krig kräver nationalism, föreställningen om ett ”vi”, avskilt från ”de andra”. Krig kräver ett patriarkat, där våld och förtryck ses som legitima maktmedel. Krig kräver militarism, en enorm apparat av människor, maskiner och vapen beredda att döda andra människor och ödelägga vår miljö.

Eva Zillén från Kvinna till kvinna talade om hur kriget och nationalismen tystar ner kvinnorättsförsvarare, något som Kvinna till kvinna bevittnar inte minst i Ukraina. Zillén avfärdade det ofta upprepade påståendet att ”för att leva i fred måste man förbereda för krig”. Att förbereda sig för krig, sade hon, betyder egentligen att resurserna går till krig och det vet man redan i Ukraina som har levt med kriget, argumenterade Zillén. 

Robert Fux, skådespelare och scenkonstnär demonstrerade sin avsky från talarstolen mot kriget som kräver patriarkala strukturer, som behöver militarism och betonade att ”krig är aldrig ounvikligt”. ”En storm närmar sig, det är sant. Men det är inte en hopplös tid… vi måste organisera oss för fred”. 

Demonstrationsdeltagarana, vuxna som barn, bar skyltar och många en fredspin med texten ”WAR IS OVER – IF YOU WANT IT”, något som John Lennon formulerade för 50 år sedan. 

FOTO: Sholeh Irani
FOTO: Sholeh Irani
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV