Debatt

Låt feminism och klimat ta plats i fredsarbetet

Jytte Guteland och Margot Wallström.

”Det är hög tid för det internationella samfundet att gå från ord till handling och anta en klimatsäkrad feministisk utrikespolitik”, skriver Jytte Guteland och Margot Wallström i ett gemensamt utspel för alla folks frihet.

Alla folks frihet, hela världens fred – men endast om kvinnor deltar i internationella fredsförhandlingar och tar plats i maktens finrum.

I hela världen kan vi se att kvinnor är systematiskt underrepresenterade och sällan deltar i politiska processer som inte minst påverkar just kvinnor. Klimatförändringarna drabbar kvinnor och barn särskilt hårt, exempelvis i Jemen och  Afghanistan, och sambandet mellan klimat, krig och konflikter blir alltmer tydligt. Vi behöver därför tillsammans med våra partners inom FN och EU intensifiera vårt arbete för att fler länder ska driva en feministisk utrikespolitik som integrerar ett klimatperspektiv.

Kvinnor är i stort frånvarande i fredsförhandlingar och i återuppbyggnaden efter krig. Kvinnors deltagande är avgörande för framgång i dessa processer. Framförhandlade fredsavtal utan kvinnors deltagande är ofta sköra konstruktioner då de många gånger inte hanterar de brott som har begåtts.

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred, och säkerhet är banbrytande i dess intellektuella innehåll, och bör fortsatt vägleda våra ansträngningar för att förhindra krig och konflikter, och hanteringen av krigets efterverkningar.

Nästa steg för FN:s säkerhetsråd blir att anta en resolution som kopplar klimatförändringarna till det globala säkerhetsläget. Senast i december lade Ryssland in sitt veto mot klimatresolutionen. 

Vi uppmanar EU:s medlemsländer såväl som EU-kommissionen att i det europeiska och i det internationella arbetet för fred och säkerhet prioritera kvinnors deltagande i utrikes- och säkerhetspolitiken och i det internationella fredsarbetet. Kvantitativ forskning visar ett tydligt samband mellan samhällens jämställdhet och minskad våldsbenägenhet och korruption.

Därför innebär en feministisk utrikespolitik ett effektivt verktyg för att bättre hantera pågående konflikter i världen. Det feministiska perspektivet är idag nästintill frånvarande i det krigshärjade Jemen som utgör världens största humanitära katastrof där främst kvinnor och barn får betala ett oerhört högt pris för de regionala stormaktskonflikterna. Sverige bör åter intensifiera sina diplomatiska ansträngningar för att få slut på detta meningslösa krig.

Det är hög tid för det internationella samfundet att gå från ord till handling och anta en klimatsäkrad feministisk utrikespolitik. Bara så kan vi säkra den långsiktiga freden.  

Jytte Guteland är EU-parlamentariker och Margot Wallström tidigare utrikesminister (2014-2019) för Socialdemokraterna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV