Evenemang

Allierade praktiker – humanitet, solidaritet och rättssäkerhet

TORSDAG 3 MARS, STOCKHOLM

Varmt välkomna till samtal den 3 mars kl 18 – 20:00 på Konsthall C
Vi presenterar stolt utställningen Unkilled, som handlar om flyktingförvar. Unkilled bygger på material från ett filmprojekt av Hanna Heilborn och David Aronowitsch.

Under utställningens sista vecka bjuder vi in aktivister, jurister, volontärer och forskare för att berättar om deras arbete. De inbjudna gästerna är Flyktinggruppernas Riksråd (FARR), Folkets Juristbyrå, Ingen människa är illegal och Claudia Tazreiter, professor på avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO), LiU.

Samtalet rör sig kring asyl- och flyktingpolitik i dess praktiska tillämpning. Hur ser det ut på förvaren, hur kan vi säkerställa hbtq-personers rätt till asyl, hur skyddas personer som tvingas gå under jorden och inte minst vilken roll kan konsten spela i migrationsfrågor för att lyfta flyktingars röster, erfarenheter och perspektiv?
Läs mer om våra gäster på vår hemsida.

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten.

Silas Aliki, Folkets Juristbyrå, Sveriges första och enda juristbyrå med fokus på hbtq-personer i asylprocessen.

Nätverket Ingen människa är illegal (IMÄI) arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan.

Claudia Tazreiter, professor på avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet, LiU.
———

ENG
A warm welcome on March 3 at 18:00-20:00 at Konsthall C!
We proudly present the exhibition Unkilled, which is about refugee detention. Unkilled is based on material from a film project by Hanna Heilborn and David Aronowitsch.
During the last week of the exhibition, we invite activists, lawyers, volunteers and researchers to talk about their work. The invited guests are The National Council of Refugee Groups (FARR), Folkets Juristbyrå, No One Is Illegal and Claudia Tazreiter, professor at the Department of Migration, Ethnicity and Society (REMESO), LiU. The conversation is about asylum and refugee policy in its practical application. How does a detention center work and look like, how can we ensure LGBTQ people’s right to asylum, how are people forced to go underground protected and not least what role can art play in migration issues to raise refugees’ voices, experiences and perspectives?

Read more about our guests on our website.

The National Council of Refugee Groups (FARR) is an umbrella organization for individuals and groups that work to strengthen the right to asylum.

Silas Aliki, Folkets Juristbyrå
Sweden’s first and only law firm with a focus on LGBTQ people in the asylum process.

No One Is Illegal Network works to practically support people who have been forced to go underground after their asylum application has been rejected.

Claudia Tazreiter, Professor at the Department of Migration, Ethnicity and Society (REMESO), Linköping University, LiU.

Evenemang av Konsthall C och Ingen Människa är Illegal Stockholm

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV