Nyheter

Hbtq-personer i Ukraina kalkylerar riskerna

Pride i Kiev, 2017.

Säkerheten kommer först, både för landets hbtq-personer och övriga ukrainare, när Kiev är under fortsatt attack. En del flyr inom landet, en del lämnar och andra gömmer sig. Den ukrainska hbtqi-aktivisten Olena Shevchenko fortsätter sitt arbete i staden. RFSL stöttar från Stockholm.

Medan strider och explosioner pågår fortsätter Olena Shevchenko, som är chef för den ukrainska hbtq-organisationen Insight, att arbeta på så gott det går.

– Det är en väldigt stressig och påfrestande situation, säger hon på en telefon från Kiev.

Shevchenko har bestämt sig för att stanna. Så länge det är möjligt. Så länge telefonledningar och internet fungerar kommer arbetet fortgå.

– Vi har vår stödlinje med bland annat psykologstöd, så människor kan ringa till oss för samtal, stöd och rådgivning, berättar hon.

I inledningsskedet av anfallet uppmanade Kiev pride landets regnbågscommunity att inte lämna sina hem.

– De allra flesta har stängt in sig hemma, men vi får rapporter om att en del har flytt inom landet och några har även lämnat, eller är på väg att lämna landet, säger Olena Shevchenko.

Olena Shevchenko
Olena Shevchenko. FOTO: Ekzemplyar/Wikimedia commons

”Kommer bli värre”

Det har alltid varit svårt för hbtq-personer i Ukraina. Diskriminering, hot och våld har varit vanligt förekommande. Shevchenko och hennes kollegor är därför en viktig röst för mänskliga rättigheter. De har också utsatts för både hot och våld en rad gånger de senaste åren på grund av sitt arbete.

Men trots upprepade attacker genom åren har Olena Shevchenko vägrat låta sig tystas.

– Mitt liv är min bästa motivation. Jag kämpar för frihet och lycka dels för mig själv som lesbisk och feminist och dels för mina vänner inom hbtq-familjen, sade hon i en intervju med Civil rights defenders 2018.

Just nu råder dock en överhängande fara för alla i Ukraina. Och Shevchenkos värsta fruktan är i denna stund ett ryskt maktövertagande. Hon är övertygad om att det bara kan bli värre.

– Det kommer bli värre, förtrycket, ja allt.

Den verklighetsbeskrivningen instämmer Natia Gvianishvili från RFSL Stockholm i.

– Ukraina är ett konservativt samhälle med strikta föreställningar om hur män och kvinnor ska vara. Men det har öppnats upp de senaste åren. De prideparader som anordnats är ett tecken på det, även om de i övrigt inte säger så mycket om hur hbtq-personers verklighet ser ut, säger hon.

Natia Gvianishvili
Natia Gvianishvili. FOTO: RFSL

Hbtq-personer är mer sårbara i kriget, eftersom deras utgångspunkt är sämre generellt. Det handlar om att en del inte har stöd av sina familjer, har sämre psykisk och fysisk hälsa på grund av diskriminering och våld, vilket i sin tur leder till att fler saknar arbete och tillgång till säker bostad, lever i fattigdom och har mindre resurser i allmänhet.

Säkra lösningar

På RFSL i Stockholm håller personalen tät kontakt med Olena Shevchenko och många andra hbtq-aktivister i Ukraina.

– Säkerheten är det viktigaste just nu. Alla gör risköverväganden kring sin säkerhetssituation. Utifrån det väljer en del att fly inom landet, andra lämnar, men många är också kvar, säger Natia Gvianishvili.

RFSL försöker stödja på bästa sätt och har en insamlingskampanj som pågår.

– Det handlar bland annat om att finansiera säkra lösningar när det gäller transporter och upphållsplatser/bostäder. Sådant som behövs, eftersom riskerna för att utsättas för diskriminering och våld, både krigsrelaterat och homo- och transfobiskt våld, för hbtq-personer på flykt är stor.

Under och efter Krimkriget 2014 var det många hbtq-personer som flydde från det drabbade området, vilket har resulterat i en befogad rädsla.

– Det gör också att det finns både kunskap och analys av vad en situation med rysk invasion och kontroll innebär för hbtq-communityn.

Aktivisten Olena Shevchenko har ändå bestämt sig för att stanna. I alla fall ett tag till.

Hon berättar att hon funderar på att ansluta sig till en av de grupper i staden, som självorganiserar försvar av staden och landet.

– Jag funderar på att gå med där, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV