Evenemang

Omställning också för LO-kvinnor!

TISDAG 8 MARS, STOCKHOLM + ONLINE

LO vill att vanligt folk ska ges möjlighet att utbilda sig mitt i livet. Alla måste ges möjlighet att påverka sin arbetssituation och planera sitt arbetsliv. Det framtida arbetslivet ställer stora krav på kompetensutveckling, vidareutbildning och jobbväxling.
Ett nytt omställnings- och utbildningspaketet ger helt nya möjligheter till omställning, men hur säkerställer vi att möjligheterna kommer alla till del?
Hur ser vi till att resurserna inte enbart når redan studievana? Att inte mäns utbildningar prioriteras framför kvinnors som vi sett inom arbetsmarknadspolitiken?
Hur fångar vi upp behoven av utbildning och ny kompetens inom kvinnodominerade LO-branscher som handel och service, tjänstesektorn och vård och omsorg?
Vilket ansvar har politiken och vad ansvarar arbetsgivarna för? Hur når utbildningsinsatserna människor i hela Sverige och inte enbart i storstadsregionerna? Och hur rustar vi dem som står långt från arbetsmarknaden?

I ett nyfiket och konstruktivt samtal vill vi staka ut vägen mot jämlika OCH jämställda utbildningsvägar.

Medverkande:
Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Susanna Gideonsson, ordförande LO
Fredrik Hillelson, Grundare & VD Novare Human Capital
Christer Bergqvist, chef på Enheten för kompetensförsörjning och livslångt lärande, Myndigheten för yrkeshögskolan
Moderator: Laura Hartman, chefsekonom, LO

Omställning och kompetensutveckling – också för LO-kvinnor!
TISDAG 8 MARS
KLOCKAN 13:00-14:00
Digitalt och i Plenissalen på LO-borgen
Evenemang av LO Sverige
Anmälan för fysiskt deltagande (OSA senast 4 mars).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV