Evenemang

Sträckande sig uppåt mot ljuset – om konstsamlaren Signe Thiel

TISDAG 8 MARS, GÖTEBORG

Författare Gunilla Grahn-Hinnfors berättar om konstsamlare Signe Thiel. På 1890-talet umgicks Signe Hansen med den översta kasten i Stockholms kulturliv. Hon var fosterhemsbarnet med kulturella intressen som lärde känna konstnärer och författare.
Det var en tid av stor social och idémässig rörlighet, enorma klyftor, finansiella möjligheter och risker. När hennes första man gick i konkurs och sedan dog var hon utblottad och fick med vännernas hjälp en tjänst som guvernant hos den uppåtstigande bankiren Ernest Thiel. När han lämnade sin hustru Anna och fem barn för Signe var skandalen ett faktum. Det var samtidigt starten på det som kom att bli den fantastiska konstsamling som i dag finns i Thielska galleriet i Stockholm.
Ernest Thiels historia är väl dokumenterad men hittills har Signe Thiels liv bara skildrats fläckvis. I boken Sträckande sig uppåt mot ljuset belyser Gunilla Grahn-Hinnfors Signe Thiels liv och tid.
Den Thielska konstsamlingen bygger på vänskapsband med bland andra Carl Larsson, Eugène Jansson, Bruno Liljefors och Edvard Munch. Flera av dem ingick i Signes tidigare vänkrets och hon spelade en avgörande roll för tillkomsten av konstsamlingen. Utan henne hade Thielska galleriet sett annorlunda ut i dag eller aldrig kommit till stånd.
Gunilla Grahn-Hinnfors har arbetat på Göteborgs-Postens kulturredaktion och som politikreporter på tidningen.
I samverkan med Göteborgs konstmuseums vänförening.

Fokus 8 mars – Sträckande sig uppåt mot ljuset, om konstsamlaren Signe Thiel
TISDAG 8 MARS
KLOCKAN 12:00–12:45
Göteborgs konstmuseum
Lokal: Foajén, entréplan.
Entré till Göteborgs konstmuseum: vuxen 60 kr (engångsbesök) eller museikort (120 kr). Fri entré för dig under 20 år. Ingen förbokning.
Evenemang av Göteborgs konstmuseum

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV