Evenemang

8 mars: Våra kroppar, våra liv – jämlik vård åt alla!

TISDAG 8 MARS, MALMÖ

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2022
8 mars • Våra kroppar, våra liv – Jämlik vård åt alla!
DEMONSTRATION 8 MARS
• Samling: kl 18:00 på Gustav Adolfs torg
• Avmarsch: kl 18:30
Arrangemang i samarbete med Vänsterpartiet Malmö, Ung Vänster Malmö, Kvarnby och ABF Malmö
KOM OCH DEMONSTRERA MED VÄNSTERPARTIET MALMÖ

De senaste åren har satt djupa spår i vårt samhälle. Det är tydligare än på länge att klass, kön och etnicitet avgör hur vi blir behandlade inom vården. Vilka som får adekvat vård, vilka som förväntas uthärda smärta och vilka som får vänta länge på behandling. Kvinnosjukvården specifikt har länge varit eftersatt och som en konsekvens har även förlossningsvården drabbats. Barnmorskor och barnmorskestudenter slår larm och en stor del vill inte arbeta inom förlossningsvården trots genomförd utbildning. Flera fackförbund rasar och fackliga företrädare varnar för allvarliga konsekvenser. Vittnesskildringar från patienter visar på allvarliga brister i bemötande och utförande.
Samtidigt håller beslutsfattare fast vid principer om marknadsstyrd vård och prioriteringarna blir därefter. Vi vill se en sammanhållen offentlig vård där patienternas behov är det styrande. Vi vill se en vård där anställda ges rimliga möjligheter att göra ett bra arbete samt kompenseras rikligt för detta arbete. Vi vill kunna föda under rimliga omständigheter och vi kräver ett rimligt arbetsliv.
Länge har vi krävt jämlik och jämställd vård. Vissa vinster har vi vunnit men många återstår att utkämpa.
Kom med oss och visa att vi är många som står bakom:
“Våra kroppar, våra liv
– Jämlik vård åt alla!”

8 mars: Våra kroppar, våra liv – Jämlik vård åt alla!
TISDAG 8 MARS
KLOCKAN 18:00–20:30
Gustav Adolfs torg, Malmö
Evenemang av Vänsterpartiet Malmö, Kvarnby Folkhögskola och ABF Malmö

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV