Debatt

Aborträtten hotas inte bara i Polen

Saga Tullgren, Mats Ekenger och Jaime Gomez (Fi).

”Det är djupt ovärdigt och en stor risk för kvinnors liv och hälsa att kvinnor och flickor runt om i världen inte ska kunna få tillgång till lagliga och säkra aborter, de medicinska förutsättningarna finns”, skriver tre företrädare för Fi på internationella kvinnodagen. 

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. En viktig fråga idag, som vi tyvärr ser stora bakåtsteg i runt om i världen, är rätten till abort. Illegala aborter utan tillgång till medicinsk utrustning eller utbildad personal dödar varje år 47 000 kvinnor och flickor enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Idag sker osäkra aborter i störst utsträckning i låginkomstländer, men oroande trender gällande rätten till abort finns även i USA, och EU. I Polen har det styrande partiet Lag och rättvisa fört en lång kamp mot aborträtten. Med hjälp av konstitutionsdomstolen har aborträtten begränsats till att bara tillåta abort efter våldtäkt, vid fara för mammans liv eller vid allvarliga fosterskador.

När bakåtsträvande krafter regerar utmanas den självklara rätten till den egna kroppen. Protesterna mot den nya lagen har varit omfattande. Kvinnor har redan dött till följd av de åtstramade reglerna, och för att inte fler gravida ska riskera sina liv till följd av graviditeter de kan eller inte vill ha så måste vi fortsätta sträva internationellt efter att varje livmoderbärares rätt till ett val respekteras och garanteras.

På 1960-talet var den svenska abortlagstiftningen mycket restriktiv, och många åkte till Polen för att göra abort. I dag är tvärtom Polen ett av de länder som har den strängaste abortlagstiftningen i Europa.

Abortmotståndarna använder sig av olika strategier i olika länder och organiserar sig över nationsgränserna för att attackera aborträtten. Därför är det viktigt att Sverige står upp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Europa såväl som globalt. Det handlar om mänskliga rättigheter.

I EU diskuteras motåtgärder mot medlemsstater som bryter mot rättsstatens principer. En möjlighet är att begränsa utbetalningar av EU-medel. Detta borde självklart också gälla brott mot mänskliga rättigheter. Hur en kan komma fram till att kvinnors, queerpersoner och ickebinäras rättigheter inte ingår i mänskliga rättigheter är för oss en gåta.

Att EU-parlamentet, med stöd av socialdemokrater och liberaler, valt en talman som röstar kvinnofientligt när det gäller SRHR är ett bakslag i kampen mot kvinnoförtryck i EU. En feministisk kamp i Europa idag är särskilt viktig när nationalistiska partier växer sig allt starkare.

Kvinnors egenmakt är av central betydelse för att förstå könsmaktsordningen. Begreppet utmanar normer och värderingar om rådande ekonomiska, sociala och politiska maktordningar och strukturer. Patriarkala maktmönster har historiska rötter och finns i alla samhällen och upprätthålls genom att exkludera kvinnor och marginalisera minoriteter.

Manligt och kvinnligt är hierarkisk ordnade och det manliga är högre värderat än det kvinnliga. Diskriminerande lagstiftning kvarstår i många länder och kön är den dominerande gemensamma nämnaren när det gäller våld. Det är djupt ovärdigt och en stor risk för kvinnors liv och hälsa att kvinnor och flickor runt om i världen inte ska kunna få tillgång till lagliga och säkra aborter, de medicinska förutsättningarna finns.

Vi ser idag aktiva konservativa krafter mot rätten till abort och flera kopplas till religiöst inflytande, men abort är också en klassfråga. Därför behövs det en fortsatt stark rörelse för att stötta frågor som rör SRHR både politiskt och finansiellt.

Sverige behöver vara en tydlig röst för SRHR i internationella institutioner och solidaritetssamarbete och verka för en implementering av de åtaganden som redan gjorts internationellt. Kampen för rätt till abort måste föras på flera fronter.

Jaime Gomez är utrikespolitisk talesperson och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ.

Saga Tullgren och Mats Ekenger är politiska sekreterare i Feministiskt initiativs utrikesutskott.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV