Debatt

Inte en kvinna till – stoppa mäns våld

”Mer våld, eller hot om våld, kommer aldrig vara lösningen för fred, trygghet och jämlikhet. Det leder istället till ökad osäkerhet och rädsla, i alla delar av samhället”, skriver Ida Adlerberth Håkansson och Teysir Subhi (Fi).

Den 8 mars, internationella kvinnodagen är här. Dagen då vi kvinnor ska vara tacksamma för hur bra vi har det och fira våra rättigheter. Det faktum att vi också riskerar att bli våldtagna, misshandlade och mördade, endast på grund av vårt kön, är däremot inget som uppmärksammas lika mycket. Sverige är inte jämställt och det är dags att sluta låtsas som att det är så. Vi måste stoppa mäns våld.

Mäns våld mot kvinnor är ett enormt säkerhetsproblem. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) blev 13 kvinnor mördade under 2020 av män de var, eller hade varit, i en parrelation med. Det motsvarar drygt hälften av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året. Motsvarande siffra för män representerar bara 4 procent av allt dödligt våld mot män, under samma år. Förutom den bekräftade statistiken kring mäns våld mot kvinnor så beräknas mörkertalet vara stort.

Det finns mycket kvar för samhället att göra i frågan kring mäns våld. Kvinnor är en av de grupper som är mest utsatta för mäns våld, men våldet drabbar många fler. Det handlar om ett strukturellt våld mot särskilt utsatta grupper där gärningsmannen i de flesta fall är just en man. Våldet är kopplat till normer där en central del av manligheten är just våldsutövning, vilket i sig är skadligt för hela samhället.

Det sägs att vi har en feministisk regering i Sverige, men det är nu hög tid att bevisa det. Unga feminister och Feministiskt initiativ vill se en säkerhetspolitik som förebygger och hanterar mäns våld på gatan, i hemmet, mot planeten och mellan länder. Sveriges säkerhetspolitik idag grundar sig i upprustning och utbyggnad av försvaret. Unga feminister och Feministiskt initiativ ifrågasätter detta.

Mer våld, eller hot om våld, kommer aldrig vara lösningen för fred, trygghet och jämlikhet. Det leder istället till ökad osäkerhet och rädsla, i alla delar av samhället. Vi vill se våldsförebyggande och fredsbevarande arbete på alla nivåer och aktivt arbete med att hantera våldets konsekvenser när det trots allt uppstår.

Det handlar om en helhetspolitik som skapar jämställda livsvillkor, på riktigt. I ett internationellt perspektiv handlar det om diplomati, humanitära insatser, stärkt flyktingmottagande med säkra flyktvägar och ett solidariskt civilsamhälle som är rustat för att ta hand om medmänniskor i kris. I det mer privata rummet, som våld i nära relationer, handlar det om våldspreventivt arbete, förbättrad sexualundervisning i skolan, behandling av våldsutövare och trygga bostäder samt annan hjälp för våldsutsatta.

Alla kvinnor riskerar att drabbas av mäns våld. Enligt Brå är risken för kvinnor att drabbas av våld i sitt egna hem betydligt större än att bli utsatt för våld på allmänna platser. Detta betyder att våldet ofta är kopplat till nära relationer, vilket medför ytterligare problematik. Offret står ofta i en beroendeställning gentemot gärningsmannen och det blir desto svårare för kvinnan att lämna förhållandet. Ytterligare en dimension är att i drygt hälften av alla fall där kvinnan har gemensamma barn med mannen som dödat henne, så får mannen sedan fortsatt vårdnad. Detta trots att barnen varit närvarande vid sin mammas död.

Många kvinnor som lämnar en våldsam relation blir fortsatt utsatta för hot, trakasserier och fysiskt våld. Risken för dödligt våld är störst vid just separationen. Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är därför rädda att lämna sina män. På grund av svårigheterna att lämna sin förövare är det vanligt att kvinnor hamnar i ett missbruk för att härda ut, vilket i sin tur leder till försämrad ekonomi och sämre chans att få hjälp och stöd från samhället.

Samhället måste ta sitt ansvar gällande mäns våld mot kvinnor. Unga feminister och Feministiskt initiativ vill uppmana till detta. Det är ett reellt säkerhetsproblem som sker, här och nu, har gjort under många år och kommer fortsätta göra det, om vi inte gör någonting åt det.

Alla utsatta kvinnor har rätt att känna sig trygga och leva i säkerhet, oavsett ekonomisk status och eventuellt missbruk. Unga feminister och Feministiskt initiativ vill belysa hur allvarligt problemet är. Det är dags för Sveriges styrande politiker att faktiskt göra något. Mänsklig säkerhet ska vara högsta prioritet, och därför måste vi stoppa mäns våld.

Ida Adlerberth Håkansson är sekreterare för Unga feminister och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ #val22

Teysir Subhi är partiledare för Feministiskt initiativ och riksdagskandidat för i #val22

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV