Debatt

Med kapprustning och hot ges inte freden en chans

Berlin, 27 februari 2022.

”Historien har många exempel på framgångsrika ickevåldsstrategier. Fred skapas med fredliga medel.” Uttalande av fem fredsföreningar i Göteborg för solidaritet med Ukraina.

Faller en ny järnridå ner i Europa framför våra ögon? Ska Ukraina bli en stat där fredliga demonstranter fängslas och demokratisk mångfald är en önskedröm? Med angreppet på Ukraina utmanar Putin en hel värld och otaliga människoliv offras på båda sidor. Det är lättare att starta krig än att avsluta.

Vi ser nu med bestörtning en fortsatt eskalering, när alltmer vapen skickas till krigsskådeplatsen, också från Sverige, istället för att alla ansträngningar läggs på att få parterna till vapenvila och förhandlingar.

I vår del av Europa har vi varit förskonade från krig sedan andra världskriget. Den fredsrörelse som växte fram under efterkrigstiden protesterade mot utplaceringen av kärnvapenmissiler i Europa. I samband med Warszawapaktens och Sovjetunionens upplösning för 30 år sedan ägde förhandlingar rum som byggde på synen att säkerhet är en gemensam angelägenhet. Både Östeuropa och Ryssland skulle inkluderas.

Idag ser vi konsekvenserna av att intentioner och löften aldrig fullföljdes. Istället har militariseringen och vapenindustrin fått allt större spelrum, katastrofalt inte minst då en gemensam kraftsamling borde ske för att lösa klimatfrågan. Med kapprustning och hot ges inte freden en chans. I den aktuella konflikten fördömer vi med kraft de aggressiva handlingarna från Rysslands ledares sida och ger vårt stöd åt det ukrainska folket som så orättfärdigt angripits.

Vårt hopp ställs till de fredsälskande krafter, inte minst i Ryssland, som vägrar att finna sig i krigsretoriken och med fredliga medel kämpar för att krigshandlingarna upphör. Historien har många exempel på framgångsrika ickevåldsstrategier. Fred skapas med fredliga medel.

Fredens hus Göteborg
FN-föreningen Göteborg
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) Göteborg
Svenska freds Göteborg
Svenska kvinnors vänsterförbund (SKV) Göteborg

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV