Nyheter

FN-kvinnomöte utan svensk kvinnoorganisation

Sedan CSW 63 samlades i New York 2019 har det globala FN-toppmötet för kvinnors rättigheter hållits digitalt.

När FN:s årliga kvinnokommission samlas kommande veckor finns ingen kvinnoorganisation med i den svenska delegationen på plats i New York. I den digitala, som ska medverka på distans, finns bara Sveriges kvinnolobby.

Enligt Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby, har civilsamhällets och kvinnoorganisationers närvaro vid FN:s kvinnokommission minskat under längre tid. Nu är det tredje året som Kvinnokommissionen, Committee on the status of women (CSW), genomförs huvudsakligen digitalt, sedan det mesta ställdes in i sista stund 2020, just då coronapandemin började ta fart.

– Förra året fanns ingen möjlighet alls för civilsamhällesorganisationer att delta. Vi hade en delegation, men den delegationen gick ut på att vi satt hemma var och en vid sin dator och hade inte möjlighet att ha insyn i förhandlingarna som pågick. Så det fanns redan en stor besvikelse kring det, säger Berglund.

Och nu skulle det kunna vara precis tvärtom, menar hon. Detta då den 66:e kvinnokommissionen i ordningen ska genomföras fullskaligt, och ändå främst digitalt. I vanliga fall brukar regeringen ha med mellan fyra och tio civilsamhällesorganisationer, varav åtminstone två-tre ur kvinnorörelsen. Nu kommer en utökad delegation med 20 företrädare för civilsamhället att samlas i Stockholm och följa konferensen på distans.

Tillvarata kunskap och erfarenhet

I den fysiska, minimerade delegationen ges utrymme till en civilsamhällesorganisation, och regeringen har valt att prioritera en ungdomsrepresentant från Landsorganisationen för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU).

– Vi tycker att man borde uppvärdera alla de här kvinnoorganisationerna som jobbar med kvinnors rättigheter men också specifikt med CSW hela året, och ta tillvara deras kunskaper och erfarenheter också i delegationen vilket man inte gör nu, förklarar Clara Berglund.

Hon anser att det digitala formatet innebär större möjlighet än någonsin att ge utrymme åt kvinnoorganisationer. Bland de 20 som delegationen begränsats till finns politiska, fackliga och kyrkliga representanter, liksom företrädare för ett antal myndigheter, ett par miljöorganisationer, samt Män, RFSU och RFSL.

– Det är inte dåligt att de organisationerna bjuds in till CSW, det vi är upprörda över är att de organisationer som håller kvinnokonventionen och CSW-arbetet högt inte ges större plats. Vi är visserligen en paraplyorganisation, så vi har en bred översikt, men det är framför allt våra medlemsorganisationer som sitter på expertkunskaper. När regeringen säger att våld mot kvinnor är prioriterat är det väldigt konstigt att ingen av kvinnojourerna bjuds in, säger Clara Berglund, som framfört kritiken från Sveriges kvinnolobby i ett brev till arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Unga röster prioriteras

Nordmark kommer att leda delegationen under förhandlingarna i New York, men har avböjt att kommentera kritiken i Fempers nyheter. Istället hänvisar departementsföreträdare till ett skriftligt svar. Där framhålls inkluderingen av ”unga personers röster och perspektiv i jämställdhetsarbetet” som en uttalad prioritering inom hela FN-systemet. Och urvalet av ledamöter till delegationen grundar sig främst på de teman som behandlas under kvinnokommitténs möte, och som delegationsledningen behöver rådgöra om.

I år handlar det om miljö och klimat, samt kvinnors ekonomiska egenmakt i ett föränderligt arbetsliv. Och även där ser Clara Berglund stora möjligheter att lyfta viktiga röster från kvinnorörelsen. Inte minst bland de som arbetar just i intersektionen mellan klimatfrågor och kvinnors och flickors rättigheter.

Berglund konstaterar att äldre kvinnor drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna, något som också lyfts i det kritiska brevet till arbetsmarknads- och jämställdhetsministern.

Arbetsmarknadsdepartementet betonar i det skriftliga svaret att mångfald är en styrka och välkomnar exempelvis ”att organisationer som särskilt företräder frågor som rör äldre kvinnor och män inkommer med nomineringar inför kommande års CSW”.

Clara Berglund, generalsekreterare i Sveriges kvinnolobby
Clara Berglund, generalsekreterare i Sveriges kvinnolobby. FOTO: Lena Hammar

FAKTA/CSW

Commission on the status of women (CSW), FN:s Kvinnokommission, är ett årigligt internationella toppmötet för kvinnors rättigheter där FN:s medlemsländer möts i högkvarteret i New York under andra och tredje veckan i mars. CSW sätter globala mål och formulerar konkreta åtgärder för att främja jämställdhet världen över och följer upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i FN:s medlemsstater. Parallellt med mötet pågår seminarier, utställningar, debatter och mottagningar.

Varje CSW följer upp olika teman när det gäller kvinnors rättigheter. Den sextiosjätte upplagan av CSW äger rum 14-25 mars 2022 och har som huvudtema uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnor och flickor när det gäller klimatförändringar, samt inom miljöpolitik och program för riskreducering.

Kvinnokommissionen är ansvarig för jämställdhetsfrågor inom FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc), där Sveriges kvinnolobby har konsultativ status.

Mer om CSW är här.

Källa: Sveriges kvinnolobby

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV