Evenemang

ALLA SKA BO – bostadskrisernas historia, konsekvenser och lösningar

TORSDAG 24 MARS ONLINE

VAD HÄNDER NÄR INTE ALLA FÅR BO?
Vänsterpartiet Solna bjuder in till samtal med
Dina Oetterli (jagvillhabostad.nu),
Malcolm Jallow (V) och
Hannes Rolf (bostadsforskare, Uppsala universitet).

BAKGRUND
I den bostadssociala utredningen från 1945 slog man fast:
➤ Max 20% av hushållsinkomsten skulle gå till hyra.
➤ Det offentliga skulle ta ansvar för bostadsbyggandet. Staten skulle ansvara för subventioner och kommunen för planering.
➤ Allmännyttiga bostadsföretag utan vinstsyfte skulle etableras.
Utifrån rådande bostadspolitik kan ovan låta radikalt och utopiskt – men måste det verkligen vara så?
Vilka konsekvenser får bostadskrisen och bostadspolitiken för unga idag? Hur drivs frågan i riksdagen och hur har de sociala rörelserna agerat i frågan tidigare i historien?

VÄLKOMMEN till en digital samtalskväll där vi undersöker bostadskrisen ur olika perspektiv.

MER OM GÄSTERNA
➤ Dina Oetterli
Ordförande jagvillhabostad.nu, en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som jobbar med opinionsbildning, konsumentupplysning och innovation. De verkar för att bostadssituationen för unga ska bli bättre på både kort och lång sikt runtom i Sverige.
➤ Hannes Rolf
Bostadsforskare vid Uppsala universitet. Har forskat på bland annat sociala rörelser, protestaktioner, maktrelationer, kollektiva förhandlingar och bostadspolitikens historia.
➤ Malcolm M Jallow
Riksdagsledamot från Malmö och talesperson i bostadspolitiska frågor för Vänsterpartiet.

Samtalsledare: Nadja Al-Malki Gunnarsson

Evenemang torsdag 24 mars kl. 18-19.30, arrangerat av Vänsterpartiet Solna