Debatt

Kvinnor tar smällen när vården överhopas

Maria Bratt Fi.

Vårdkrisen drabbar kvinnor värst då de är överrepresenterade inom sjukvårdsyrken. ”Alliansens privatiseringar har förvärrat situationen i sjukvården och behöver därför få ett stopp,” skriver Maria Bratt från Feministiskt initiativ.

Sjukvården är underbemannad, vilket har lett till att patienter inte får adekvat vård och att utbrändhet hos personalen har ökat. Den senaste tidens vårdkris hos barnmorskorna är bara toppen av ett isberg då sjukvårdspersonal under en lång tid bakåt varit underbemannade och utbrända.

I den pågående vårdkrisen drabbas kvinnor värst, eftersom kvinnor är överrepresenterade bland vårdpersonal, både i den offentliga och i den privata vårdsektorn. I vårdkrisen drabbas även patienterna, vilket framkommer av larmrapporter om att patienter dör på grund av brist på sjukvårdspersonal på akutmottagningarna.

Att alliansen har och vill fortsätta privatisera vården alltmer förvärrar situationen ytterligare. Barnmorskeupproret från den senaste tiden är ännu ett tecken på den ohållbara situationen inom vården och att den ständigt  förvärras. Dessutom plockas skattepengar ut som vinster hos de privata aktörerna, vilket tar pengar från vårdanställda och patienter.

2006 skedde ett regeringsskifte från socialdemokraterna – som hade styrt landet större delen av 1900-talet – till en alliansregering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. I den här övergångsperioden hände det mycket. Sommaren 2009 upphörde Apoteket vara statligt och det tillsattes fler privata aktörer inom vårdsektorn och inom utbildningsverksamheten.

Långa arbetspass, nattarbete och en ständig stress är en del av vårdpersonalens vardag. Sedan privatiseringen kom i gång 2009 har det blivit värre hos både privata och offentliga sjukvårdsaktörer. Utmattning och utbrändhet är vardagsmat för sjukvårdspersonalen och inom den privata vårdsektorn har det dragits ner kraftigt på vårdpersonal för att höja lönerna
för de enskilda anställda.

Det har lett till att patienter och brukare har fått allt sämre vård då inte personalen hinner att ge adekvat vård samt att fler bland sjukvårdspersonalen har gått in i väggen och blivit sjukskrivna. Det här innebär kostnader för staten och samhället, vilket hela landet förlorar på. En stor majoritet av de anställda som drabbas av vårdkrisen är kvinnor.

Hela samhället – och allra mest vårdsektorn – skulle vinna på att anställa fler genom att till exempel förkorta arbetstiden från 8 till 6 timmar per dag. Det skulle generera fler jobb, minska arbetslösheten och få ner sjukskrivningarna  relaterade till utbrändhet, vilket är väldigt aktuellt i vården då det är den bransch som har flest sjukskrivningar på grund av just utbrändhet av alla branscher i landet. Dessutom skriker sjukvårdssektorn efter mer personal.

Både sjukvårdstagare och sjukvårdsgivare skulle vinna på att höja skattemedlen till sjukvården, förstatliga sjukvården, höja lönerna samt förkorta arbetstiden för sjukvårdspersonalen.

Maria Bratt är styrelseledamot för Feministiskt initiativ Region Stockholm

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV