Evenemang

Gräns – En utställning med Artist Books till stöd för Ukraina

ONSDAG 30 MARS, STOCKHOLM

De studerande på Konstnärlig grundutbildning har under våren arbetat med artist books där dom fritt har fått tolka temat Gräns. Arbetet har mynnat ut i en serie Artist Books som under kvällen visas upp på Rönnells antikvariat.

Temat Gräns har under arbetets gång aktualiserats än mer i och med det rådande världsläget och Rysslands invasionen av Ukraina. Därför har var och en av de studerande gjort ett tryck i relation till sin artist book som finns till försäljning under kvällen där pengarna går oavkortat till UNHCR och deras arbete för akut hjälp i den humanitära krisen i Ukraina.

En gräns kan vara konkret, fysisk och materiell eller abstrakt, imaginär och mental. Gränser kan vara geografiska avskiljare mellan olika landmassor, nationer och områden. Gränser kan vara mentala barriärer, underförstådda sociala koder, klass och socioekonomiska gränsdragningar. Gränser är politiska. Gränser kan skapa vi och dem. Genom att arbeta med gränser vill vi bryta dem.

Varmt välkomna!

Evenemang den 30 mars kl. 17:00 till 19:00 anordnat av Konstskolan på Rönnells antikvariat.