Nyheter

Ändrad föräldrapenning på grundnivå ska minska segregation

Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att 90 dagar av föräldrapenningen på grundnivå ska vikas för vardera förälder. Precis som det fungerar med ersättningen på sjukpenningnivå. Syftet är att ”snabba på integrationen och minska segregationen”.

Fler kvinnor än män använder föräldrapenning på grundnivå, som kan betalas ut till den som saknar eller har en låg sjukpenninggrundande inkomst. Samtidigt visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen att fler fäder med låg inkomst och utan arbete tar ut noll föräldrapenningdagar under barnets två första år jämfört med män som har hög inkomst och anställning.

Regeringen har därför lämnat en proposition till riksdagen där lika många dagar av föräldrapenning på grundnivå som på sjukpenningnivå ska vara reserverade för vardera förälder. Vilket alltså inte varit fallet tidigare. Avsikten är att stimulera föräldrar med låga inkomster att dela föräldrapenningen mer lika.

Lagförslaget ingår i regeringens arbete för att snabba på integrationen och minska segregationen. Enligt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi kan förändringen snabba på etableringen på arbetsmarknaden för kvinnor med utländsk bakgrund. 

– Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och ta bort segregationsfällan i föräldrapenningen. En mer jämn fördelning av föräldrapenningdagarna kan tidigarelägga etableringen på arbetsmarknaden för framför allt utrikes födda kvinnor, säger Shekarabi.

Och med ökade möjligheter för utrikes födda kvinnor att delta på arbetsmarknaden stärks både jämställdheten och integrationen och hushållens sårbarhet för ekonomisk utsatthet minskat, vilket regeringen framhåller är positivt för barns levnadsvillkor. Lagförslaget ligger även i linje med EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV