Nyheter

Journalister kampanjar för jämställda medier

Senast det internationella genusjournalistnätverket kunde samlas utanför nätet var i Uruguay 2019.

– Vi lever på en kontinent som inte värderar de kvinnliga journalisternas arbete och expertis, säger Grace Montserrat Torrente, colombiansk journalist med ansvar för kampanjen ”Jämställdhet och genus i medierna”.

Det internationella nätverket för journalister med ett genusperspektiv (RIPVG) startades 2005 av en grupp internationella journalister som ansåg att förföljelsen och censuren av kvinnliga journalister var ett brott mot de mänskliga rättigheter som garanterar alla yttrandefrihet och rätt till information.
   
Med utgångspunkt från kapitel J om kvinnor och medier, i handlingsplanen från den internationella kvinnokonferensen som ägde rum i Beijing 1995, och egna erfarenheter av yrket, har RIPVG det senaste året utvecklat en rad rekommendationer. Det handlar om uppmaningar och krav till medier, universitet och regeringar för att garantera kvinnors arbetsvillkor och trygghet inom journalistiken.

Den colombianska journalisten Grace Montserrat Torrente ansvarar för en kampanj för att sprida nätverkets arbete. Jag frågar vad som fick henne att engagera sig i nätverket. Hon blev en del av nätverket 2012 och kände att Colombia, hennes land, behövde en plattform som kunde ge unga journalister verktygen de behövde för att utöva sitt arbete.

– Nätverket blev som min familj. Jag lärde mig så mycket av äldre kolleger som delade sina erfarenheter och idéer med oss. Vi lever på en kontinent som fortfarande är präglad av en gammaldags kvinnosyn som inte ser kvinnors behov och krav och som inte värderar de kvinnliga journalisternas arbete och expertis. Kvinnliga journalister anses mindre kvalificerade, de får bara ”kvinnliga uppdrag”. De får inte skriva eller rapportera från krig, om politik, ekonomi.

– Vi ville ändra på detta och garantera att kvinnorna som ägnade sig åt journalistik skulle få samma arbetsvillkor och respekt som sina manliga kolleger.

Grace Montserrat Torrente
Grace Montserrat Torrente. FOTO: Privat

Nätverket vill ändra på stereotyper som fortfarande dominerar mediernas redaktioner, där få kvinnor erhåller chefspositioner eller kan vara med och besluta om mediernas mål och särdrag.

Journalister har betalat med sitt liv i Mexico och Colombia och exempelvis mexikanska journalisten Lydia Cacho har hotats och trakasserats och tvingats i exil. Regeringarna har inte kunnat skydda dem och de har blivit offer för knarkkarteller och korrupta politiker.

FAKTA/Kampanj för jämställdhet i medierna

Målen i kapitel J ‘Kvinnor och media’, i kvinnokonventionens handlingsplan Pekingplattformen, är att öka kvinnors tillgång till och medverkan i medier och ny teknologi, och främja balanserade och icke-stereotypa skildringar.

RIPVG lanserade kampanjen ”Jämställdhet och genus i medierna” inför FN:s kvinnokommission som pågår just nu i New York.

Kampanjen avslutas med webbinariet Klimaträttvisa, medier och kön onsdagen den 23 mars.

Tolkning under webbinariet och översättning av kampanjmaterialet, rekommendationerna samt delar av nätverket RIPVG:s hemsida till engelska har möjliggjorts genom samarbete med föreningen Feministiskt perspektiv och stöd av Sida genom Forumciv.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV