Evenemang

Christina Allard: Efter Gállok?

TORSDAG 31 MARS, ONLINE

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) meddelade den 22 mars att regeringen beslutat om att säga JA till fortsatta gruvplaner i Gállok.
Amnesty Sápmi har bjudit in Christina Allard, biträdande professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, för ett samtal om det omdiskuterade gruvprojektet Gállok intill världsarvet Laponia och Lule älvdal.

Vilka konsekvenser kan detta JA till gruvetablering i Gállok få, när det gäller möjligheten att fortsättningsvis kunna åberopa samiska rättigheter och urfolksrätten vid markexploateringar i Sápmi? Vilken betydelse får detta för samernas rätt att behålla och utveckla sin kultur – inklusive renskötsel – i traditionella marker?

Christina Allards forskning fokuserar främst på urfolk och rättighetsfrågor kring markanvändning. Hon har bl.a. skrivit en bok med titeln ”Renskötselrätt i nordisk belysning” som analyserar hur rättigheter till mark uppkommer och som Högsta domstolen i Girjasdomen hänvisat till. Hon har analyserat Girjasdomen i ett par artiklar tillsammans med en kollega, däribland bevisvärdering och folkrättens påverkan.

Christina Allard har i övrigt publicerat flertalet artiklar, bokkapitel och böcker om samers och andra urfolks rättigheter komparativt. Under senare år har hon haft forskningsprojekt kopplade till gruvor.

Evenemanget hålls online torsdag 31 mars kl. 18:00 – 19:30 och anordnas av Amnesty Sápmi och här finns zoom-länk.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV