Evenemang

Meditations of the Black Archive: Methods and Praxis

ONSDAG 30 MARS, ONLINE (PÅ ENGELSKA)

Meditationer av det svarta arkivet är en serie samtal, läsningar och sammankomster med fokus på kritiska och kreativa reflektioner om det svarta arkivet utifrån en svensk och europeisk kontext.

I en värld organiserad runt antisvart rasism och svart ofrihet är arkivet en kartläggning såväl som skapandet av ett utrymme präglat av andrum och uppbrott. Europa som geografisk plats är klädd i en färgskala av våld och försummelse, vars påverkan färgar svarta liv. Det är inom denna kontext som deltagare i denna samtalsserie kommer reflektera hur det svarta arkivet kan existera och hur det kan verka, och tillsammans utforska frågan; vad kan det svarta arkivet erbjuda svarta personer i Europa?

I seriens andra samtal, “Metoder och Praktiker”, fortsätter vi utforska det svarta arkivet i en europeisk kontext. Genom att erbjuda oss en startpunkt för samtal kommer gästerna Jessica de Abreu, Ajamu X och Etienne Joseph, utifrån erfarenheter inom deras arkiv bidra med tankar och reflektioner om metod och metodologi. De kommer även ge oss reflektioner om möjligheterna och utmaningarna som det svarta arkivet erfar i svarta Europa. De tre talarna kommer att ge oss en start på/för ett samtal.

Jessica de Abreu (1989, NL) har en examen i Social and Cultural Anthropology and Culture, Organization and Management från VU University Amsterdam. Hennes starka intresse för den afrikanska diasporan har banat vägen för forskning om uppåtgående social rörelse i New York, Amsterdam och London. Sedan en tidig ålder, har hon varit involverad i ett flertal politiska, sociala och kulturella organisationer som förstärker multikulturella lokalsamhällen, genom att bidra med och uppmuntra till ökad självmedvetande och kritiskt tänkande. Just nu är hon en styrelsemedlem på New Urban Collective och medgrundare av The Black Archives.

Ajamu är en mörkrums-/konstfotograf med över 25 års erfarenhet av att ställa ut på museer, gallerier och i alternativa utrymmen över hela världen. Ajamu är även en radikal sexaktivist, oberoende forskare och medgrundare av rukus! Federation, och det prisbelönta rukus! Ett svart HBTQ-arkiv. Hans verk inkluderar porträtt och självporträtt, som otvetydigt hyllar svarta queera kroppar, de erotiska sinnena, begäret och njutningen som aktivism. Han är också en ledande specialist på Svart HBTQ-historia, arv och queer-kulturellt minne i Storbritannien.

Etienne Joseph är en arkivarie, minnesarbetare och medgrundare av DTA (Decolonising the Archive). Hans arbete bidrar till utvecklingen av en afrodiasporisk arkivmetodologi med bevarande som fokus, genom att inspireras av panafrikanskt sätt att veta i hans teoretiserande och praktik av ”arkivet”.

Samtalet hålls på engelska onsdag 30 mars kl. 19:00 och anordnas av Black Archives Sweden i samarbete med Konstfrämjandet Stockholm.