Evenemang

Manifestation: Växjö i solidaritet med Gállok

LÖRDAG 23 APRIL, VÄXJÖ

Den 22 mars höll Sveriges näringsminister Karl Petter Thorwaldsson (S) en presskonferens, där han tillkännagav att regeringen beviljar gruvbolaget Beowulf Mining bearbetningskoncession för att öppna en ny järnmalmsgruva i Gállok utanför Jokkmokk.

Förslaget på gruvetablering har fått skarp kritik från många håll, bland annat från Greta Thunberg, berörda samebyar, Sametinget, FN-experter, Unesco, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Svenska Kyrkan. Gruvdrifter skulle förorsaka omfattande permanenta skador på såväl naturområdet som för den samiska kulturen.

Samefolket är ett urfolk och skyddas därför av urfolksrätten som är internationellt bindande. Urfolksrätten innebär bland annat att berörda samebyar har rätt till informerat och fritt förhandssamtycke (FPIC), i frågor som berör samiska intressen. Eftersom planerna på gruvetablering ämnar äga rum på centrala betesmarker för rennäringen har berörda samebyar tydligt sagt nej. Ändå låter regeringen gruvnäringens intressen gå före det samiska folkets.

I Växjö anordnas därför en manifestation, där vi tillsammans uttrycker solidaritet med samefolket i Gállok och även protesterar mot planerna på gruvetablering i samma område.

Information kommer löpande.

Vi som anordnar denna manifestation heter Filip och Maria. Vi läser masterprogrammet i postkoloniala studier vid Linnéuniversitet.

ENGLISH
On March 22, Sweden’s Minister of Trade and Industry Karl Petter Thorwaldsson (S) held a press conference, where he announced that the government grants the mining company Beowulf Mining a processing concession to open a new iron ore mine in Gállok outside Jokkmokk.
The proposal for mine establishment has received sharp criticism from many quarters, including Greta Thunberg, consultations, the Sami Parliament, Unesco, the County Administrative Board, the Swedish Environmental Protection Agency, the National Heritage Board and the Church of Sweden. Mining would cause extensive negative consequences in the form of permanent damage to both the natural area and the Sami culture.
The Sami people are an indigenous people and are therefore protected by indigenous peoples’ rights, which are internationally binding. Indigenous law means, among other things, that coordinators have the right to information and free prior consent (FPIC), in matters concerning Sami interests. Since the plans for mining establishment intend to take place on central pastures for the reindeer industry, Sami villages have clearly said no. Yet the government lets the interests of the mining industry take precedence over the Sami people.
A demonstration is therefore organized in Växjö, where we together express solidarity with the Sami people in Gállok and also protest against the plans for mining to be established in the same area.
Information comes continuously.
We who organize this manifestation are Filip and Maria. We study the master’s program in postcolonial studies at Linnaeus University.

Evenemang hålls lördag 23 april kl. 15:00 i Växjö, Speakers corner

Evenemang

Call to action: En temavecka mot våldet

4–7 DECEMBER, STOCKHOLM

Det pågående våldet rubbar tryggheten i vår vardag och påverkar de flesta människor. Det är nog nu. Låt oss tillsammans kraftsamla och mötas för att stå upp mot våldet. 
Vecka 49 arrangerar ABF Stockholm temaveckan Call to action, där vi kommer att låta olika perspektiv belysa en gemensam fråga: vad kan civilsamhället göra för att motverka våldet?

Programmet börjar sätta sig och dagarnas olika teman är spikade. Ett stort antal relevanta organisationer och aktörer har visat intresse och kommer att delta i presentationer, panelsamtal och andra samtal.
OBS! Fler och mer detaljerade programpunkter publiceras löpande, här och i våra sociala medier. Ändringar kan förekomma!

Måndag 4 december  

Våldets påverkan på samhället – Katasalen kl 18.00-20.00
Seminarium och panelsamtal tillsammans med Varken hora eller kuvad och ROKS
Vilka effekter och konsekvenser ser vi av det ökade våldet? Vilken påverkan har det på unga, på kvinnor och på framtida generationer? 

Medverkande:
Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad
Jenny Westerstrand, ordförande ROKS
samtalet leds av Calle Nathanson, studieombudsman ABF Stockholm
Vad är det för fel på männen?  – Sandlersalen kl 18.00-20.00
När 83 procent av alla våldsbrott begås av män behöver vi agera. Vi behöver utmana och i grunden förändra definitionen av begreppet manlighet, omkullkasta normer och orka blicka framåt. Men hur, och mot vad? 
mer info kommer

Tisdag 5 december 

Hur kan civilsamhället bidra till att vända våldsutvecklingen? Katasalen kl 18.30-20.30
Seminarium och panelsamtal tillsammans med NOD, BRÅ, Fryshuset och Utbildningsförvaltningen
Samhället behöver gå samman och gemensamt agera för att minska det dödliga våldet. Men hur gör vi det tillsammans med våra gemensamma kraft på effektivast sätt och vilka möjligheter och gemensamma processer finns? 
Skolan är en viktig arena för att förebygga våldet. Hur tryggar vi våra unga och håller dem borta från den rekrytering in i gängkriminalitet? 

Medverkande:
Jeremija Isakovic, projektledare NOD
Mesir Taki, handläggare GVI-strategin på BRÅ
Susanne Tidestrand, samordnare för våldsprevention på Utbildningsförvaltningen
Fryshuset
samtalet leds av Anna Ekström, ordförande ABF Stockholm
Hej, jag heter Ali! Palmesalen kl. 19:00-19:45
Författarföreläsning med KRIS om att komma ur gängkriminalitet
Medverkande:
Ali Reuanen, författare

Onsdag 6 December 

Poesi- och författarkväll med Kollektiv sorg och Alexandra Pascalidou Z-salen kl 18.00-20.00
Om sorgen det dödliga våldet lämnar bakom sig. Om de ensamma mammorna och de frånvarande papporna, om det varierande människovärdet och om våldet i våra fattigaste förorter.
Medverkande:
Alexander Zadruzny och Ramatoulie Gabbidon från Kollektiv Sorg
Alexandra Pascalidou, journalist och författare

Lokalt motstånd och organisering mot våldet Katasalen kl 18.30-20.30
Seminarium och panelsamtal med Folkets Husby, Kollektiv Sorg och Rädda Barnen
Hur skapas trygghet i områden där trygghet saknas? Hur erbjuder civilsamhällesorganisationer stöd till de drabbade? Hur utnyttjas lokalsamhällets krafter och resurser, och framför allt: vad är det som saknas? 
Medverkande:
Alexander Zadruzny, Kollektiv Sorg
Soar Ali, processledare ”På lika villkor”, Rädda Barnen
Alexandra Pascalidou, journalist och författare
Emma Ström, processledare Folkets Husby
samtalet leds av Calle Nathanson, studieombudsman ABF Stockholm

Torsdag 7 december

Våld i hederns namn och metoden ”Rum för stöd: ett liv fritt från våld”
Feministisk våldskunskap i teori och praktik. 

Presentation och samtal med Terrafem
Medverkande:
Åsa Eldén, sociolog och forskare på Uppsala universitet
Bernardita Núñez, Generalsekreterare på Terrafem

Film: Vänd oss inte ryggen
Filmvisning och samtal/workshop tillsammans med Fryshuset
Medverkande: Maria Bolme, Fryshuset

Evenemang

Julmarknad på ArtWrk Factory

2–3 DECEMBER, VÄSTERÅS

Välkommen på ArtWrk Factorys julmarknad med konst och hantverk – måleri, grafik, keramik.

Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Öppet: Lördag 2 december och söndag 3 december kl 11-17

Regattagatan 13-15 Södermälarstrand, Västerås

Evenemang

SAK bjuder in till filmvisning av Osynliga flickan

FREDAG 1 DECEMBER, STOCKHOLM

Den Osynliga flickan har något att säga om Afghanistan, om hur kvinnor och flickor tvingas leva under talibanerna. SAK bjuder in till filmvisning på Folkets Bio Zita i Stockholm.

Osynliga flickan är en animerad film om 11-åriga Parvana som bor med sin familj i talibanernas Kabul i Afghanistan. När hennes pappa fängslas klär Parvana sig som en pojke och ger sig ut på ett uppdrag för att rädda familjen.

En introduktion till filmen och Afghanistan kommer ges av SAK:s kommunikationschef Niclas Ericsson.

Biljetter till filmvisningen kan köpas för 50 kr här: https://bio.se/bokning/cinemaId/2124/sessionId/12298

BIO ZITA STOCKHOLM, 1 DECEMBER, KL 18.15–20.00