Reportage

Långvariga konsekvenser av sexuellt våld i krig

Förstörelse i staden Borodyanka, Ukraina, 9 april 2022.

Det kommer rapporter om sexuellt våld i kriget i Ukraina. Flera kvinnor har vittnat om att de utsatts för sexuella övergrepp, vilket är krigsbrott. Sexuellt våld förekommer nästan alltid i krig, men det är svårt att döma de skyldiga.

Nu kommer även en första rapport om krigsbrott i Ukraina från människorättsorganisationen Human rights watch (HRW), i vilken det framkommer att sexuellt våld har använts som vapen av ryska soldater i kriget i Ukraina.

– De fall vi dokumenterade visar på avskyvärd och avsiktlig grymhet och våld mot civila i Ukraina, säger Hugh Williamson, Europa- och Centralasienchef på HRW.

Enligt honom ska de fall av våldtäkt, mord och andra våldsamma handlingar mot personer som försvarat sig mot de ryska styrkorna utredas som krigsförbrytelser.

Negativ fred

Mira Vilušić, som är psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor som utsatts för våldtäkt i kriget i Bosnien och Hercegovina, vet mycket väl vad det här innebär.

– Jag har arbetat med stöd till kvinnor som utsatts för sexuellt våld sedan 1994 och tyvärr har både våldtäkterna och våldet mot kvinnor fortsatt sedan kriget tog slut och gör så än idag, säger hon till Fempers nyheter.

Mira Vilušić, som är ansvarig på civilsamhällesorganisationen Horizonti med bas i Tuzla, säger att det psykologiska och psykosociala stödet till kvinnor som drabbades av sexuellt våld under kriget ännu är en del av deras verksamhet.

– Även om kriget upphörde 1995 så lever vi fortfarande i vad vi kallar negativ fred. Många människor lever med posttraumatiska stressyndrom, säger hon.

– Därför gör vi vad vi kan. Det är viktigt att inte sluta, att inte ge upp om dessa människor som behöver stöd, säger hon.

Mira Vilušic har tidigare besökt Ukraina och deltog då bland annat på en konferens om behoven av psykoterapeutiskt stöd efter konflikter. Hennes intryck var att det redan då var vanligt förekommande med våld i hemmen i Ukraina men att det inte pratades öppet om sexuellt våld.

– Nu är situationen i Ukraina desperat och jag tror att kvinnor, barn och äldre utsätts för stort våld, säger hon.

Toppen av isberg

Den bilden bekräftas av organisationen La Strada Ukraine, som arbetar med att stödja kvinnor och flickor som utsatts för människohandel, våld i hemmet och sexuella övergrepp.

– Vi har fått flera samtal till vår hjälplinje från kvinnor och flickor som sökt hjälp, men i de flesta fall har vi inte kunnat hjälpa dem rent praktiskt. Vi har helt enkelt inte kunnat nå ut till dem på grund av pågående strider, säger Kateryna Cherepakha, ordförande för La Strada Ukraine till The Guardian.

Hon säger att våldtäkter är stigmatiserade och underrapporterade brott även i fredstid.

– Jag är rädd för att det vi får veta bara är toppen av ett isberg, säger Cherepakha.

Det är inte ovanligt att sexuellt våld används som vapen i krigs- och konfliktdrabbade områden. Systematiska våldtäkter används som en strategi för att demoralisera fienden och destabilisera etniska grupper.

– Det är ett billigt, långtidsverkande vapen som kan användas både för att förnedra och skada motståndarsidan. Det skadar också de kvinnor och flickor, men även män och pojkar, som utsätts och ger dem trauman och men för livet, säger Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för organisationen Kvinna till kvinna som stödjer kvinnorättsorganisationer i konfliktområden, till SVT.

Lisa Hultman
Lisa Hultman. FOTO: Mikael Wallerstedt

Lisa Hultman professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet säger till Fempers nyheter att sexuellt våld i krig kan drivas av olika processer.

– Ibland ser vi att det används som ett vapen i kriget, beordrat av befälhavare, för att uppnå strategiska mål. I andra fall är det mer ett tecken på bristande militär disciplin. Men det finns också forskning som visar att sexuellt våld används för att skapa militär sammanhållning.

Våldtäkt och sexuella övergrepp räknas som krigsbrott och innebär brott mot humanitär internationell rätt.

Svårt utkräva ansvar

Både Ukrainas statsåklagare och den internationella brottmålsdomstolen har uppgett att de kommer att inleda utredningar om sexuellt våld efter den rad av rapporter som inkommit. Det är en mycket tidskrävande process.

– Idag finns det dock bättre information och andra system för rapportering och datainsamling jämfört med vid historiska krig, säger Hultman och tillägger:

– Men även om det kommer att framkomma bevis om sexuella övergrepp och krigsbrott kommer det att bli väldigt svårt att åtala de skyldiga. Den internationella brottsmålsdomstolen (ICC) har bara jurisdiktion över individer från länder som är medlemmar av domstolen eller över brott som begåtts i ett land som är medlem. Eftersom varken Ukraina eller Ryssland är medlemmar blir det därför svårt. FN:s säkerhetsråd har också möjlighet att remittera ett fall till ICC, men den vägen är blockerad genom Rysslands vetorätt. Jag tror dock att vi kommer att få se starka krav framöver på att hitta andra vägar för att hålla de skyldiga ansvariga.

Under tiden som kriget rasar vidare är det många kvinnor i Ukraina som fruktar övergrepp.

FAKTA/Sexuellt våld
Enligt den internationella brottmålsdomstolens definition av sexuellt våld omfattas 1) våldtäkt 2) sexuellt slaveri 3) tvångsprostitution 4) påtvingad graviditet 5) påtvingad sterilisering/abort. I vissa fall omfattas även, enligt Elisabeth Wood (2009), 6) sexuell mutilation 7) sexuell tortyr

Definitionen är könsneutral och utesluter inte förekomsten av kvinnliga förövare eller manliga offer. Det handlar om beteenden som inkluderar direkt våld och fysiskt våld inte verbala sexuella trakasserier.

Källa: Forskningsdatabasen sexualviolencedata.org

FAKTA/Våldtäkter som vapen i krig

Andra världskriget brukar nämnas som det krig där systematiska våldtäkter blev ett massfenomen; allt mellan 110 000 och 900 000 kvinnor uppges ha våldtagits.

På 1990-talet kom frågan att uppmärksammas internationellt efter att det framkommit att våldtäkter varit vanligt förekommande under kriget i Rwanda (1994) och Bosnien-Hercegovina (1992–95). Sexuellt våld och våldtäkter har även dokumenterats från konflikten i Demokratiska republiken Kongo och i kriget i Tigray i Etiopien.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV