Nyheter

Elisabeth Ohlson är ny hedersdoktor på Högskolan väst

Elisabeth Ohlson.

Fotografen, konstnären och teaterregissören Elisabeth Ohlson har utsetts till hedersdoktor på Högskolan väst. Detta för “att hon på ett unikt sätt har bidragit till Högskolan västs inkluderande arbete med att aktivt verka för att öka normmedvetenheten i samhället och medvetandegöra vilka konsekvenser normer får för jämlikheten i samhället”, framkommer i ett pressmeddelande från Högskolan väst.

Under 30 år har Elisabeth Ohlson skildrat och synliggjort fördomar mot människor som lever utanför normen.

– Genom att tolka om historiska, redan existerande konstverk, vill jag rubba betraktarens tankebanor. Det har varit en stökig resa genom hat och hot. Men jag känner också stor ödmjukhet inför alla de människor vars förtroende jag fått, alla som ställt upp och poserat i mina bilder, säger Elisabeth Ohlson i en kommentar till utnämnandet.

Enligt Högskolan väst har Ohlson genom sin konstnärliga gärning starkt bidragit till att studenter från Högskolan Väst i sina kommande professioner har en normkritisk medvetenhet och ett normkritiskt förhållningssätt.

– Att utses till hedersdoktor på Högskolan väst är inte bara en ära för mig utan en signal till alla som lever i utanförskap att normer kan förändras, säger hon.

Samarbetet mellan Elisabeth Ohlson och Högskolan väst går tillbaka till 1990-talet och tiden för Ohlsons omstridda fotoutställning Ecce Homo, i vilken hon genom tolv fotografier skildrade bibliska motiv med hbtq-personer som modeller.

Den här våren genomför Högskolan väst en nationell kampanj om normmedvetenhet i vården, där Elisabeth Ohlson medverkar med sina normkritiska fotografier och åskådliggör hur medvetenhet om normer kan bidra till en mer jämlik vård i samhället.

Högskolan väst vill att Ohlson fortsätter att vidareutveckla det normkritiska perspektivet inom högskolans alla utbildningar och på så sätt bidra till lärosätets uppdrag att bidra till att forma demokratiska samhällsmedborgare med ett kritiskt förhållningssätt.

Hedersdoktorer utses för att hedra individer som gjort insatser som har eller har haft stor betydelse för Högskolan Väst. Samtidigt som Ohlson utsågs även Hanne Smidt Södergård, senior rådgivare på European university association, till hedersdoktor vid Högskolan Väst. Det gör hon för sina “avgörande insatser som hon sedan 2015 bidragit med vad avser kvalitet, utveckling och strategiskt framtidsarbete för högskolan”.