Nyheter

Ny AI-teknik ska rädda skördarna i Nepal

Risfält utanför Kathmandu, Nepal.

AI-teknik ska göra småbrukare i Nepal mindre beroende av internet och expertkunskap för att upptäcka, förstå och lösa problem i jordbruket. Detta i ett land där jordbruket drabbats hårt av klimatförändringarna och livsmedelsproduktionen hotas.

Det är Impacters, tidigare kallat Coder girls initiative, sammansatt av sexton kvinnor som är ledande inom teknologi, som har tagit fram AI-lösningen under ledning av Lachana Hada. Den går under namnet Saathi, framkommer i ett pressmeddelande.

Nepal är ett jordbruksland. Men på senare år har klimatförändringarna ställt till stor skada och lett till minskad produktion av livsmedelsgrödor. Drastiska väderomslag, försämrad jordkvalité och brist på information är några av problemen som småbrukarna står inför.

Bristen på information och kunskap och tillgång till teknisk utrustning för att kunna följa och förstå odlingsprocessen så att grödorna inte ska skadas eller bli förstörda har blivit ett stort hot mot Nepals jordbruk och livsmedelsproduktion. Detta eftersom småbrukarna inte vet hur de ska ställa om sitt sätt att bruka jorden i takt med att klimatförändringar och miljöförstöring förändrar förutsättningarna.

Den nya AI-tekniken Saathi ska stärka småbrukarna i deras arbete och minska deras beroende av extern och ofta dyr hjälp. Genom Saathi ska de kunna få enkla och uppdaterade råd i realtid genom hela odlingsprocessen. Det handlar om allt från vilka grödor som bör odlas till att följa dessa plantors livsduglighet från att de gror till att de är färdiga att skördas.

Genom att ta bilder av jorden och plantornas löv ska jordbrukarna via appen kunna få information om jordens och grödans näringsvärden.

Impacters har inte för avsikt att göra vinst på uppfinningen, som tagits fram under en tiomånadersperiod, utan vill istället fortsätta sin forskning för att förbättra inom jordbrukssektorn.

Saathi har hittills testats i jordbruket i Satungal och Pharping.

FAKTA/Impacters

Impacters vill uppmuntra unga nepaleser till att uppfinna och forska inom vetenskap, teknik och matematik genom att ge dem praktisk möjlighet att delta i arbetet.

Impacters är ett initiativ från Women Development Society (Wodes).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV