Krönika

Byt ut överskottsmålet mot ett underskottsmål

Maj Karlsson.

Vi har tuffa år bakom oss. Men vi behöver inte ha tuffa år framför oss. En annan väg är möjlig. Det är inte skrivet i sten att det är skattebetalarna som ska betala notan för varje kris. Det skriver Maj Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, som vill ersätta överskottsmålet med ett underskottsmål.

Det har varit en lång tid av att kippa efter andan. Två år av pandemi har satt sina spår. Flera förlorade nära och kära, många blev allvarligt sjuka eller drabbades ekonomiskt. När vi precis låtit oss börja blicka framåt startade ett annat mörkt kapitel. Ryssland invaderade Ukraina. Ett angrepp mot den ukrainska befolkningen och demokratin i stort.

Vi är många som känner oss lika arga som maktlösa.

Både pandemin och kriget har skadat både människor och samhället. Vi i Sverige är naturligtvis långt ifrån förödelsen och lidandet i Ukraina, men här har krisen och kriget snarare gjort det ännu tydligare att välfärden har omfattande brister och de ökade priserna har slagit hårt mot många av oss. Debatten om vår säkerhetspolitik har också tagit plötsliga nya och ogenomtänkta vändningar.

När ekonomin skakar drabbas de som har minst allra mest. Det är rent av ovärdigt och något vi självklart inte ska acceptera. Vi behöver förändra vår syn på ekonomi.

I tider av kris blir med andra ord samhällets problem blottade. Svagheterna som tidigare skickligt sopats under mattan kommer istället upp till ytan. För mig är det tydligt att vårt samhälle inte fungerar. När ekonomin skakar drabbas de som har minst allra mest. Det är rent av ovärdigt och något vi självklart inte ska acceptera. Vi behöver förändra vår syn på ekonomi.

Idag har Sverige ett överskottsmål. Det betyder att den offentliga sektorn ska spara pengar varje år. Att spara pengar låter ju smart, men i verkligheten betyder det att det inte finns tillräckligt med pengar till välfärd, bostadsbyggande, energiförsörjning och andra viktiga investeringar. Regeringen prioriterar alltså att lägga pengar på hög istället för att lösa de omfattande problemen.

Sveriges ekonomiska system beskrivs ofta som oföränderligt och i komplexa termer som få kan förstå. Det är ett sätt att ta makten ifrån folket.

Sveriges ekonomiska system beskrivs ofta som oföränderligt och i komplexa termer som få kan förstå. Det är ett sätt att ta makten ifrån folket. Det går inte att förändra något som du inte kan förstå. Men faktum är att Sveriges ekonomi kan styras på ett helt annat sätt. Ett sätt som minskar de klassklyftor som tillåtits öka under en väldigt lång tid.

Vänsterpartiet vill istället ha ett underskottsmål. Det betyder att vår skuld skulle öka, men fortfarande vara en av de allra lägsta i Europa. Sverige är ett rikt land, låt ingen lura dig att tro något annat. Om den politiska viljan finns kan vi göra investeringar för hundratals miljarder varje år. Det är pengar som på riktigt skulle lösa problem, inte bara sätta plåster på öppna blödande sår.

De närmaste åren skulle vi särskilt vilja prioritera en omställning till ett rättvist och klimatneutralt Sverige. Med vårt förslag skulle vi kunna satsa 700 miljarder kronor på nödvändiga investeringar i bland annat järnvägar och elnät. Det är investeringar som bland annat skulle rusta upp den eftersatta järnvägen och öka elproduktionen för att undvika de höga elavgifterna vi fått uppleva under året.

Vänsterpartiet vill istället ha ett underskottsmål. Det betyder att vår skuld skulle öka, men fortfarande vara en av de allra lägsta i Europa.

Och när Sverige nu behöver ta emot flera hundratusen flyktingar från Ukraina behöver samhället vara robust. Vi måste kunna erbjuda värdiga bostäder, arbeten, språkundervisning och skolor.

Vi har tuffa år bakom oss. Men vi behöver inte ha tuffa år framför oss. En annan väg är möjlig. Det är inte skrivet i sten att det är skattebetalarna som ska betala notan för varje kris. Genom att förändra vår syn på ekonomi kan vi ställa om vårt samhälle i grunden.

Maj Karlsson är gruppledare för Vänsterpartiet i riksdagen och återkommande inrikespolitisk krönikör i Fempers nyheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV