Nyheter

Fotgängares fallolyckor bakom flest skador i trafiken

Fotgängare på ett övergångsställe på Drottninggatan, Stockholm.

Fallolyckor är den vanligaste olyckshändelsen i trafiken, enligt en ny studie från Karlstads universitet. Kvinnor och äldre är överrepresenterade bland dem som får långsiktiga konsekvenser av en fallolycka i trafiken.

Fotgängare är den näst största gruppen vid trafikrelaterade dödsfall i Sverige. Fotgängare som skadats i fallolyckor utgör den största gruppen bland alla skadade trafikanter, och står för nästan hälften av skadorna med allvarliga långsiktiga konsekvenser i vägtrafikmiljön i Sverige.

– Utifrån mitt arbete på Transportstyrelsen med fokus på olyckor i trafikmiljö, har jag sett att gruppen ”fallolyckor i trafikmiljö” är en grupp som nästan är bortglömd och inte prioriteras på samma sätt som man gör för andra trafikantkategorier. Det gäller speciellt förebyggande trafiksäkerhetsåtgärder, säger Khabat Amin, forskare inom risk- och miljöstudier kopplad till Centrum för forskning och samhällsrisker och trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande från Karlstads universitet.

Statistiken visar också att fotgängare löper 19 gånger större risk att skadas allvarligt med långsiktiga konsekvenser i en fallolycka än vid en påkörningsolycka. Här är kvinnor och äldre överrepresenterade.

I tre av fyra fall där fotgängare skadas i fallolyckor är orsaken halka tillsammans med ojämna trottoarer och vägar.

En höftskada från ett fall i trafiken har inte setts som särskilt allvarlig. Men enligt en studie så har en höftskada, sett ur ett långsiktigt till medellångt perspektiv, en hög dödlighet inom ett år efter en fraktur. Dessutom har höftskador visat sig bidra till försämrad hälsa i övrigt och begränsade möjligheter att bibehålla ett aktivt liv.

– Min nyligen publicerade artikel är en vetenskaplig bekräftelse på hur stor gruppen är som skadas i fallolyckor i trafikmiljö och hur den gruppen skiljer sig mot andra trafikantgrupper i samma miljö. Vi hoppas verkligen att detta kan leda till att man börjar tänka om när det gäller prioriteringar av olika trafiksäkerhetsåtgärder.

Enligt Amin bör fallolyckor tas in i definitionen av vägtrafikolyckor för att öka chanserna till bättre information om olyckorna och för att öka de förebyggande åtgärderna.

Fallolyckorna i trafiken beräknas kosta samhället en halv miljard kronor per år utifrån en beräkning av Trafiksverkets kalkyl Asek.

– Små åtgärder för att öka trafiksäkerheten för gående kan således ge stora samhällsekonomiska vinster, säger Khabat Amin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV