Nyheter

Riksdagsmajoritet för hemaborter

Barnvagnsmarschen mot mödradödligheten i världen 2014.

En majoritet i riksdagen har röstat för en ändring av abortlagen så att kvinnor efter konsultation med vården kan genomföra hela den medicinska aborten i hemmet.

Riksdagen beslutade i en omröstning onsdagen 27 april att ta bort sjukhusobligatoriet för abort. Förslaget kom ursprungligen från Moderaterna, rapporterar DN, men lades fram i riksdagen gemensamt med Centerpartiet och Liberalerna. Socialdemokraterna ställde sig bakom utredningskravet sent omsider, och det backades även upp av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.

Beslutet öppnar upp för att abortmedicin ska kunna hämtas ut på apotek efter konsultation med sjukvården och att hela abortproceduren alltså ska kunna genomföras utan att kvinnan behöver uppsöka sjukhus. Beslutet  innebär att regeringen får i uppdrag att utreda hemaborter.

– Kvinnor gör redan hemaborter. Det här handlar om att ge de kvinnor som önskar en möjlighet att påbörja aborten i valfri miljö. Att inte behöva ta första pillret övervakat på sjukhus, säger Eva Nordlund, ordförande i Svenska barnmorskeförbundet, till Fempers nyheter.

RFSU har länge drivit på för att detta ska bli möjligt. Även Svenska barnmorskeförbundet och Vårdförbundet ställer sig bakom en ändring av abortlagstiftningen för att tillåta hemaborter.

För RFSU handlar det om en stärkt frihet att bestämma över sin kropp. De hänvisar till att det redan är tillåtet i flera andra länder såsom Frankrike. Enligt RFSU saknas det idag medicinska skäl till att inte låta den gravida bestämma själv.

Frankrike införde hemaborter i början av corona­pandemin. Syftet var att minska belastningen på sjukvården, men också att minska onödigt resande i en tid av lockdown. Sedan dess har Frankrikes regering permanentat lagstiftningen. Även i Storbritannien kan kvinnor hämta sin abortmedicin på apotek efter vårdkontakt. Hemabort ligger även i linje med Världshälsoorganisationen WHO:s  rekommendationer.

När abortlagen trädde i kraft 1975 innebar abort alltid ett kirurgiskt ingrepp, det vill säga en mindre operation. Omkring 37000 aborter i Sverige utförs årligen där 96% är medicinska. Det innebär att den som ska göra aborten tar en tablett på sjukhus och en andra dos tabletter hemma, eller på sjukhus om personen väljer det eller om det är medicinskt motiverat. I och med det nya beslutet ska hela abortprocessen kunna skötas av kvinnan utan att hon behöver uppsöka vården. Det ska vara möjligt för den som vill att göra abort på sjukhus.

I en enkätundersökning med kvinnor som genomfört medicinsk abort framkommer att majoriteten av kvinnorna var nöjda med abortvården, men att de efterfrågade bättre information. Kvinnorna skulle också velat se mindre dömande från vårdkontakterna och samtidigt mer förstående och närvarande personal. Förbättringsförslag som lyftes fram var bättre utbud av smärtlindring och möjlighet att slippa vårdas på kombinerad kvinnoavdelning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV