Debatt

Samhället sviker våldsutsatta kvinnor

 Maria Bratt, Fi.

Socialstyrelsens senaste rapport tyder på att dödligt våld mot kvinnor har ökat senaste tiden. Många kvinnor som söker hjälp inom vården och hos myndigheter hamnar mellan stolarna och får inte adekvat sjukvård och hjälp. Maria Bratt,  Feministiskt initiativ Region Stockholm, tycker att det är dags för ett omtag av den feministiska regeringen.

2021 mördades 13 kvinnor av en närstående man. Det höga antalet ledde till ”Inte en kvinna till-upproret” på sociala medier, vilket uppmärksammades på internationella kvinnodagen den 8:e mars då många demonstrerade mot det dödliga våldet över hela landet.

I år tros 13 kvinnor ha mördats redan under årets första nio veckor. Detta är oroande siffror som nu alltså tycks öka, trots att även kunskapen om mäns våld mot kvinnor har ökat de senaste åren. Sverige är inte jämställt och mäns våld mot kvinnor måste stoppas.

I socialstyrelsens senaste rapport om skador och dödsfall från 2018 till 2021 visar det sig att vården och berörda myndigheter som kvinnor kommer i kontakt med är bristfälliga på många sätt. Rapporten visar att 18 personer mist livet per år under de senaste åren. Majoriteten av de kvinnor som har mördats har en manlig partner eller före detta partner som förövare. De våldsutsatta kvinnor som sökt hjälp hos myndigheter och sjukvård får inte adekvat vård och hjälp, och det blir ofta glapp mellan olika myndigheter som egentligen bör samverka.

Socialtjänsten uppmärksammar sällan en våldsutsatt och brister i att hjälpa med bostad för den våldsutsatta. Sjukvården uppmärksammar inte den utsatta och informerar inte polis och socialtjänst trots att den våldsutövande riskerar att återfalla i brott. Det finns många andra brister hos myndigheterna som inte skyddar våldsutsatta samt brister i utredningar för brotten hos polisen, migrationsverket och kriminalvården. 

Därför finns det mycket som samhället måste göra för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Det är ett strukturellt problem och det är hög tid att regeringen börjar agera istället för att bara diskutera frågan. Det är dags att bevisa att vi har en feministisk regering.

Det är tydligt i socialstyrelsens rapport att det finns mycket att göra för att förebygga våld. Då samhällsaktörerna inte samverkar med varandra uppstår mycket problem för den utsatta. En samlingsenhet för mäns våld mot kvinnor kan vara en lösning. Att polis, sjukvård, socialtjänst och andra myndigheter som är berörda samarbetar med varandra på samma plats, och att de yrkesverksamma får en specialinriktad utbildning om mäns våld mot kvinnor.

Givetvis finns det sekretess i sjukvården och hos andra myndigheter som ska finnas kvar, men att den kan hävas ifall den våldsutsatta själv vill i en rättsprocess. I en samlingsenhet där de olika aktörerna samarbetar minskar riskerna för kommunikations- och informationsmissar mellan de olika aktörerna, vilket just är ett av de största problemen när kvinnor söker hjälp.

Feministiskt initiativ vill därför ge polis och rättsväsende fortbildning i våld i nära relationer utifrån ett intersektionellt perspektiv, höja straffen för kvinnofridskränkning, införa fotboja vid överträdelse för kontaktförbud samt  att det våldspreventiva arbetet om män och maskulinitet utvecklas.

Maria Bratt, styrelseledamot för Feministiskt initiativ Region Stockholm 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV