Evenemang

Syndikalisterna på 1 maj

GÖTEBORG
Göteborgs LS kör ett klassiskt första maj-tåg. I år i samarrangemang med Allt åt alla Göteborg. Årets paroll är ”Fred mellan folk – krig mellan klasser”.

GÄVLE

Traditionsenligt samling med fika, tal och musik på Joe Hill-gården klockan 12.00.

Söndagar med Klass. Musik, solidaritet och fika med Skottes Musikteater, Gävle LS, Hamnarbetarförbundet avd 11 och föreningen Arbetarskrivarna. Föreläsningar, tal, facklig verkstad och musik ur den kommande teaterföreställningen om Joe Hill.
Var: Skottes Musikteater, klockan 16-20.

LULEÅ
Information kommer på Luleå LS Facebook-sida.

MALMÖ

Som del av nätverket Revolutionär 1 Maj anordnar Malmö LS ett första maj-tåg från Möllevångstorget. Samling kl. 14.
Innan dess anordnar Amalthea Bokcafé ett förhäng i Jesusparken.

NORRKÖPING

1 maj-frukost. Samling LS-lokalen kl. 10.00, Trädgårdsgatan 16
Samling för demonstration på Tyska Torget kl. 11.30. Avmarsch kl. 12.00

STOCKHOLM

Samling vid La Mano, minnesmärket för de frivilliga svenskar som dog under spanska inbördeskriget, kl. 09:30.
Syndikalistisk första maj-demonstration med samling på Sergels torg kl. 11.

Anarkistisk första maj i Stockholm

”Vi vill visa att anarkister finns och att det är viktigt att vi syns! Speciellt på första maj som firas till minnet av Haymarket-händelsen och dess martyrer. Det som kommer att hända är att vi går med SAC till Stortorget som är slutpunkten för SAC-demonstrationen, därifrån går vi t ill La Mano där det kommer hållas tal och spelas musik”, skriver arrangörerna till Arbetaren via mejl.

UMEÅ
Frihetlig frukost med allsång
”Vi samlas och äter tillsammans innan demonstrationen för de som vill gå. Allsång är också ett måste, med fina gamla slagdängor.”

Folkkök på Hamnmagasinet kl. 14. Bokbord från olika föreningar och grupper kommer finnas på plats.

UPPSALA
Uppsala LS arrangerar tillsammans med SUF Uppsala en demonstration som kommer att ha temat ”Rädda vården”. Temat kommer främst att framträda i årets tal, bannat ska representanter från driftsektionen på Akademiska sjukhuset tala.
Plats för samling: Engelska parken, bredvid Carolina Rediviva, från kl. 12.30. Avmarsch kl. 13.30. Demonstrationen tågar genom centrala Uppsala och avslutas med tal på Celsiustorget, uppskattningsvis från kl. 14.00.

RADIO NODEN

Radio Noden kommer att sända live på första maj, med start på kl. 15. Bland annat samtal med kamrater runt om i landet om lokala kamper och erfarenheter.
Lyssna på www.radionoden.se eller ladda ned appen Radio Noden.

Källa: Arbetaren

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV