Krönika

Grön feminism är framtiden

Annika Strandhäll.

”Vi måste ta en hel rad obekväma beslut och det är långt kvar innan vi kan slappna av i de här frågorna. Om någonsin.” Det skriver Annika Strandhäll, ordförande för s-kvinnor, mot bakgrund av föreningens nya politiska program och dess fyra ledord fred, frihet, feminism och framtid.

I början av året hölls FN:s högnivåmöte om jämställdhet, Commission on the status of women (CSW 66), i New York. Temat för årets möte var klimat och jämställdhet. Kopplingen däremellan är tydlig, frågorna går hand i hand.

Klimat- och miljöfrågorna är vår tids stora ödesfråga. Vi ser redan nu allvarliga konsekvenser för både människor, djur och natur. Vi vet också att alla stora kriser påverkar kvinnor mer, deras ägande är mindre, de har mindre frihet och makt över sina liv. Den ojämställdheten förstärks ytterligare när utsattheten ökar. Det är i högsta grad påtagligt när det gäller klimatförändringar.

För oss S-kvinnor är det här en högst prioriterad fråga. Vi vet att socialdemokratisk politik gör skillnad. Vi tar löpande stora avgörande beslut som både minskar utsläppen och samtidigt stärker svensk ekonomi med nya gröna jobb.

Den senaste rapporten från Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket är tydlig: Sverige kommer att klara klimatmålet 2030 om vi håller nuvarande takt. De konstaterar att det handlar om en rad viktiga stora beslut, inte minst när det gäller transporter och industrin.

Rapporten är ett kvitto på att vi är på rätt väg och att det vi gör, det gör skillnad. Det här skapar dessutom nya gröna jobb över hela landet, från norr till söder och det är viktigt – utan lönsamhet är det oerhört svårt att få med oss alla länder i det här arbetet.

Visst, vi är bara ett land, en aktör. Men det vi gör är oerhört viktigt för att även visa andra länder att det går. Vi ser det som en minst lika viktig utmaning att verka internationellt för att driva på andra länder att nå en effektiv klimatomställning.

För det handlar ju inte heller bara om oss, klimatet är en internationell angelägenhet. Vi kommer alla drabbas, men det är påtagligt att de som drabbas hårdast av klimatförändringarna är inte vi i Sverige. Redan fattiga länder drabbas redan nu av minskade skördar, svält, översvämningar och konflikter. De kommer att drabbas än hårdare i framtiden. Klimathotet handlar om enormt lidande och enorma flyktingkriser, där som vanligt kvinnor och barn kommer att drabbas hårdast.

Även i Sverige hotar klimatförändringar att påverka och förflytta våra klimatzoner. Sommartorka riskerar att ge södra Sverige såväl vattenbrist som skogsbränder. Höjda havsnivåer hotar kusterna med erosion. Samtidigt kommer ett ostadigare väder påverka hela landet med inte minst stormar och översvämningar.

Så vi får inte slå av på takten. De framsteg vi gjort måste hållas i och drivas vidare framåt. Vi är på rätt väg, det är oerhört positivt, men vi måste fortsätta på den vägen. Vi måste ta en hel rad obekväma beslut och det är långt kvar innan vi kan slappna av i de här frågorna. Om någonsin.

Ett av många krav S-kvinnor driver, är en upprustning och utbyggnad av tåg- och kollektivtrafiken i hela landet. Samt även att biljettpriserna för dessa ska sänkas eller helt subventioneras.

S-kvinnor vill se en samhällsekonomi som tar hänsyn till såväl ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Cirkulär– och delningsekonomi ska utvecklas, uppmuntras och stärkas på alla nivåer. Klimatfrågan är prioriterad, den ska alltid vara överst och inkluderad vid politiska beslut.

Ett av många krav S-kvinnor driver, är en upprustning och utbyggnad av tåg- och kollektivtrafiken i hela landet. Samt även att biljettpriserna för dessa ska sänkas eller helt subventioneras. Detta är ett exempel på en fråga med tydligt kvinnoperspektiv. Kvinnor nyttjar kollektivtrafiken i betydligt större utsträckning än män. De gör ett mindre klimatavtryck som helhet, vilket bland annat beror på att de inte har lika stora ekonomiska resurser att resa eller köpa en bil.

Det beror också på ett större engagemang i miljöfrågorna bland kvinnor.  
Ett av mina stora hopp för framtiden är ändå ungas växande engagemang. Särskilt unga kvinnor ser de här frågorna, jämställdhet och miljö, som de allra viktigaste. Jag är övertygad om att de också kommer att dominera den politiska agendan framöver i klimatfrågorna.

Alla människor i vårt samhälle ska kunna känna delaktighet, trygghet och framtidstro. Förutsättningar skapas utifrån ett gemensamt ansvar och helhetstänkande. Så inleds S-kvinnors vision om det feministiska samhällsbygget, i vårt nya politiska program som grundar sig på fyra ledord – Fred, frihet, feminism och framtid. Grön feminism är framtiden. Det är en del av S-kvinnors kamp för det jämlika jämställda samhället.

Annika Strandhäll är ordförande för S-kvinnor, miljö- och klimatminister, samt återkommande inrikespolitisk krönikör i Fempers nyheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV