Evenemang

En annan blick på… Frescati

ONSDAG 11 MAJ, STOCKHOLM

I området kring Stockholms universitet söker vi spåren efter vetenskapsmän och kolonisatörer men också efter århundraden av samisk närvaro. Välkommen att delta i en performativ vandring med konstnären Hanni Kamaly, curatorstuderande Lina Aastrup och arkeologen Jonas Monié Nordin, Stockholms universitet. Konstnären Malin Lin Nordström medverkar med ett ljudkonstverk.

En annan blick på… Frescati

Performativ vandring i två akter

Hur ser det egentligen ut omkring oss? Vad kan monument och platser runt universitetet berätta? När restes monumenten, varför och av vem? Hur har platserna fått sina namn, vad säger de oss idag?

Under den performativa vandringens första akt lyfter Hanni Kamaly frågor om vem som hörs och vem som tystnar, vilkas minne som förevigas i skulpturer och monument och hur konsten bidragit till formandet av en nationell identitet.

I vandringens andra akt fortsätter vi in i skogen ledsagade av Malin Lin Nordströms ljudverk. Framme vid Lappkärret lyssnar vi till ett samtal mellan Lina Aastrup och Jonas Monié Nordin om platsens namn och om samisk närvaro i Stockholms historia.

Vandringen börjar och slutar utanför konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet, Frescativägen 26A. Det kostar inget att delta.

Begränsat antal platser, boka din plats på [email protected].

Evenemang av Accelerator och Tensta konsthall

Språk: svenska.
Längd: ca 90 minuter, drygt 3 km.
OBS: Mobiltelefon och hörlurar behövs för att kunna lyssna till ljudverket.

Läs mer om de medverkande.

– – – – – – – – – – –
A Different Look at… Frescati

In the area around Stockholm University we are looking for traces of scientists and colonisers but also for centuries of Sámi presence. We welcome you to participate in a performative walk with artist Hanni Kamaly, curator student Lina Aastrup and archeologist Jonas Monié Nordin, Stockholm University. Artist Malin Lin Nordström contributes a sound piece.
A Different Look at… Frescati. A Performative Walk in Two Acts
If we look around, what do we see? What do the monuments and the places surrounding the university tell us? When were the monuments erected, why and by whom? How were the places named, what do they say to us today?
During the first act of the performative walk, Hanni Kamaly highlights issues related to who is heard and who is silent, whose memory is immortalised in sculptures and monuments and how art has contributed to the formation of a national identity.

In the walk’s second act, we continue into the forest accompanied by Malin Lin Nordström’s sound piece. On arrival at Lappkärret, we listen to a conversation between Lina Aastrup and Jonas Monié Nordin on the place name and the Sámi presence in the history of Stockholm.

The walk starts and ends outside Accelerator at Stockholm University, Frescativägen 26A. Participation is free of charge.

Limited places available. Prior registration at [email protected].

Language: Swedish.
Duration: approx. 90 minutes.
Distance: some 3 km.
NB: You need a charged smart phone and headphones for the sound piece.

Read more about the participants.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV