Nyheter

Fortsatt trångt i toppen i svenska bolag

Maija Inkala, talesperson Allbright-stiftelsen.

Det finns idag fler VD-kvinnor på börsen i Sverige än för tio år sedan. I en jämförelse mellan 27 europeiska länder ligger Sverige på 13 plats. Bulgarien, Kroatien och Slovakien har till exempel mer än dubbelt så många vd-kvinnor som Sverige.

Allbright-stiftelsen som granskat jämställdhetsutvecklingen i svenska börsbolag under drygt tio år varnar för att den stillastående trenden i utvecklingen kan få allvarliga konsekvenser för det svenska näringslivet. Enligt Allbright riskerar svenska bolag gå miste om vd-kvinnor som kan vilja söka sig utomlands istället för att stanna i Sverige.

I början av 2010-talet pågick en utveckling som ledde till att andelen kvinnor i de svenska börsbolagens ledningsgrupper ökat med två tredjedelar, antalet kvinnor på vd-poster mer än fördubblats och fyra gånger fler av bolagen är jämställda. Men redan förra årets rapport visade att utvecklingen planat ut helt och att inget förändrats de senaste sex åren. Andelen kvinnor i storbolagens ledningsgrupper ligger still på en fjärdedel.

Årets rapport, Trångsynt i toppen, bekräftar situationen. Och visar också att de svenska ägarnas bristande förmåga att tänka utanför traditionen vita män dominerar. Endast 11 procent av vd:arna har utländsk bakgrund. Detta trots att var fjärde svensk och universitetsstudent har just utländsk bakgrund.

“Om Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt i en allt tuffare global konkurrens måste svenska bolag skörda kunskapen hos hela befolkningen.”, menar Allbrightstiftelsen.

Hos de bolag som har kvinnor och minoriteter på vd-posten är även ledningsgrupperna och personalen med resultatansvar mer jämställda och mer representativa. Det hänger ihop med att mångfald på de högsta nivåerna leder till att det blir mer mångfald bland de som söker sig till bolagen.

Forskning visar att diversifiering är avgörande för innovationskraften hos börsbolag. Samtidigt är det få bolag som lyckas skapa en diversifierat sammansatt styrelse och personalstyrka i bolaget. Något som Allbright ser som nödvändigt för att svenska bolag ska vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden i framtiden.

Läs om förra årets rapport i Feministiskt perspektiv:

2021-03-11 | ”Jämlikhetsdata kan hjälpa näringslivet ta mångfaldskliv”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV