Evenemang

Gudinnor från stenåldern till new age

FREDAG 20 MAJ, STOCKHOLM

Gudinnerörelsen, hur uppkom den? Och hur hänger den ihop med den andra feministiska vågen som kom på 1970-talet? Välkommen till en föreläsning med Jan N Brenner, professor emeritus i religionsvetenskap och teologi vid Groningen universitetet.

Ledda av tanken på kvinnans negativa särbehandling i många religioner kom vissa kvinnor, under den andra feministiska vågen på 1970-talet, att uppfatta tanken på en kvinnlig gudomlighet som mer förenlig med en feministisk övertygelse. Detta ledde till den så kallade gudinnerörelsen.
Under föreläsningen kommer Brenner att göra några iakttagelser angående gudinnan som fenomen i jämförelse med manliga gudar, kring frågan om huruvida grekiska gudinnor betraktades som “systrar” i en modern bemärkelse eller om det fanns hierarkiska förhållanden mellan dem, om uppkomsten av dyrkan av en gudinna i modern tid, och försöker att spåra den här historiska utvecklingen från antiken till nutid.

Föreläsningen sker i samarbete med Stockholms universitet och Medelhavsmuseets vänner.

GODDESSES: FROM THE NEOLITHIC TO THE NEW AGE
Since the later years of second-wave feminism in the 1970s, some women, spurred by their belief that women were not treated equally in many religions, found the notion of a female deity more in keeping with their feminist beliefs. This led to the so-called Goddess Movement, In the lecture Jan N Brenner will make some observations on the phenomenon of the goddess compared to male gods, on the question if Greek goddesses were like modern ‘sisters’ or was there a clear hierarchy amongst them, and on the rise of the worship of the one Goddess in modern time and try to trace the history of this development from antiquity to the present.

Evenemang fredag 20 maj kl. 17:00 – 18:00 på Medelhavsmuseet i Stockholm. Biljetter finns här

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV