Evenemang

Clandestino talks 2022

TORSDAG 9 JUNI-LÖRDAG 11 JUNI, GÖTEBORG

Torsdag den 9 juni, 16–17.30, Göteborgs Stadsbibliotek, Trappscenen

Torget & Revolutionen

En våg av uppror har skakat städer runt om i världen. Kairo, Aten, Beirut, Baghdad, Kyjiv, Hongkong, Santiago de Chile, Bogotá. Runt millennieskiftet intogs gatan av ett myller av självorganiserade motståndsrörelser som höll en annan värld för möjlig. På ockuperade torg ställdes krav på egenmakt, rättvisa och direktdemokrati på 2010-talet. I dag lever vi i de urbana upprorens tid. Vad betyder torget som samlingsplats för motstånd mot privatiseringen av det gemensamma och som framträdande plats för det politiska?

Medverkande: Stefan Jonsson, Paulina de los Reyes, Mathias Wåg och Mattias Gardell.
Samtalsledare: Edda Manga

Stefan Jonsson är en av Sveriges främsta essäister som har givit en rad böcker där han bland annat utforskat motståndets, massans och revolutionens estetik. Han är professor vid Linköpings universitet och är i höst aktuell med Den otyglade skönheten: 5 saker konsten vet om demokratin (Norstedts).

Paulina de los Reyes är en pionjär inom postkolonial feministisk forskning som har satt fingret på folkhemmets rasism, vithetens hegemoni och kapitalismens exkluderingsmekanismer. Hon är verksam som professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Mathias Wåg är aktivist, författare och mångårig medarbetare i Brand-kollektivet. Han är redaktör för boken Ockuperat!: svenska husockupationer från 1968 till 2018 och driver podcasten Apans anatomi.

Mattias Gardell är Nathan Söderblomprofessor i jämförande religionsvetenskap och har i skilda empiriska fält undersökt spänningsfältet religion, politik och rasism. Gardells forskningsintressen inkluderar antimuslimsk rasism (islamofobi), ockult fascism, politisk religion och religion/rasism/våld.

Edda Manga är en av grundarna av Clandestino institut, hon är för närvarande vetenskaplig ledare på Mångkulturellt centrum och forskar om relationen mellan demokrati och migration.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fredag den 10 juni, kl. 17–18:30, Göteborgs Stadsbibliotek, Trappscenen

Gränser och rörelser

Gränsregimer genererar rörelser och processer som inte enbart är repressiva utan också produktiva: gränser fångar in, orienterar, determinerar, modellerar och säkerställer levande varelsers beteenden, gester, åsikter, känslor och diskurser. Migration kan ses som en social rörelse som har potentialitet att förändra existerande maktförhållanden. En kraft som skapar allianser mellan rörelser som verkar för global jämlikhet och mot exploatering, nationalism och rasism.

Medverkande: Kamal El Salim, Imri Sandström, Balsam Karam samt Sarah Philipson Isaac.
Samtalsledare: Erling Björgvinsson

Kamal El Salim är en asylaktivistisk eldsjäl, filmare, DJ och debattör. Våren 2022 utkom han med antologin 2015 – till asylrättens försvar tillsammans med Maria Padrón Hernández, som samlar 30 erfarenheter från flyktingåret 2015.

Imri Sandström är konstnär, författare, regissör och forskare. Utifrån ett feministiskt och dekolonialt perspektiv undersöker hon språk, historia, performativitet och översättbarhet i vid mening. Hennes säregna studie Tvärsöver otysta tider (2019) belyser komplexiteten i nybyggares och urbefolkningars relationer, sprickor i berättelserna och deras tystnader och resonanser mellan Västerbotten och New England.

Balsam Karam är författare, bibliotikare och verksam som lärare vid litterär gestaltning på HDK-Valand i Göteborg. Hon debuterade 2018 med den kritikerhyllade och mycket uppmärksammade romanen Händelsehorisonten och är aktuell med Singulariteten som bland annat handlar om förluster av språk, land och identitet.

Sarah Philipson Isaac är doktorand i sociologi vid Göteborgs universitet och forskar om gränsregimer, välfärdsstatens exkluderingsmekanismer och statligt våld. Hennes avhandling fokuserar på hur tid och temporalitet används i asylprocesser som en form av utmattningspolitik – men också på de som utsätts för denna politik och deras strategier för att utmana och navigera dess våldsamma effekter.

Erling Björgvinsson är professor i design vid HDK-Valand, Göteborgs Universitet. Han forskar om makt i deltagande konst och design. För närvarande leder han ett forskningsprojekt som studerar relationen mellan imaginära rumsliga förslag som berör migration – så som flyktingläger, deportation center, och tillfälliga flyktingbostäder och föreställningar om den andre.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lördag 11 juni 15–16.30, Göteborgs Stadsbibliotek, Trappscenen

Krigets ramar

Hur igenkänns ”äkta” flyktingar, krig, människor? ”Krigets ramar” är ett begrepp som introducerats av filosofen Judith Butler för att fånga vilkas liv som görs erkännbara och begripliga som liv och därmed blir sörjbara, och vilkas liv som faller utanför dessa ramar. Den geopolitiska ordning som under lång tid har avgjort vilkas liv som är sörjbara står nu i gungning. I detta samtal väcks frågor om var antimilitarismen står i dag, behovet av en förnyad diskussion om imperialismeroch huruvida en global antikrigsrörelse är möjlig.

Medverkande: Michal Krzyżanowski, Pierre Schori, Frida Stranne och Cecilia Åse

Samtalsledare: Julia Willén. Samtalet sker på engelska.

Michal Krzyzanowski är en internationellt ledande forskare om den mediala normaliseringen av rasism, fascism och social ojämlikhet. Han är vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och är expert på högerpopulismen och nyliberalismens verkningar i Polen.

Pierre Schori är en internationellt välkänd socialdemokrat, tidigare biståndsminister, diplomat och författare. Han är ordförande i Olof Palmes Minnesfond och har i decennier varit en viktig röst inom den svenska fredsrörelsen.

Frida Stranne är freds- och utvecklingsforskare vid Uppsala universitet med fokus på USA:s utrikespolitiska strategier och förklaringar till dess rådande demokratiska och inrikespolitiska kris. I höst är hon aktuell med boken Illusionen om den amerikanska freden (Ordfront).

Cecilia Åse är statsvetare och professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes arbeten spänner över teman som kön, nationalism och säkerhetspolitik. Bland hennes böcker märks Monarkins makt (2009) och Feministiska perspektiv på global politik (2021).

Evenemang av Göteborgs stadsbibliotekClandestino Festival och Clandestino Institut
Göteborgs stadsbibliotek
Clandestino Talks 2022
9 -11 juni
Göteborgs Stadsbibliotek

Evenemang

Call to action: En temavecka mot våldet

4–7 DECEMBER, STOCKHOLM

Det pågående våldet rubbar tryggheten i vår vardag och påverkar de flesta människor. Det är nog nu. Låt oss tillsammans kraftsamla och mötas för att stå upp mot våldet. 
Vecka 49 arrangerar ABF Stockholm temaveckan Call to action, där vi kommer att låta olika perspektiv belysa en gemensam fråga: vad kan civilsamhället göra för att motverka våldet?

Programmet börjar sätta sig och dagarnas olika teman är spikade. Ett stort antal relevanta organisationer och aktörer har visat intresse och kommer att delta i presentationer, panelsamtal och andra samtal.
OBS! Fler och mer detaljerade programpunkter publiceras löpande, här och i våra sociala medier. Ändringar kan förekomma!

Måndag 4 december  

Våldets påverkan på samhället – Katasalen kl 18.00-20.00
Seminarium och panelsamtal tillsammans med Varken hora eller kuvad och ROKS
Vilka effekter och konsekvenser ser vi av det ökade våldet? Vilken påverkan har det på unga, på kvinnor och på framtida generationer? 

Medverkande:
Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad
Jenny Westerstrand, ordförande ROKS
samtalet leds av Calle Nathanson, studieombudsman ABF Stockholm
Vad är det för fel på männen?  – Sandlersalen kl 18.00-20.00
När 83 procent av alla våldsbrott begås av män behöver vi agera. Vi behöver utmana och i grunden förändra definitionen av begreppet manlighet, omkullkasta normer och orka blicka framåt. Men hur, och mot vad? 
mer info kommer

Tisdag 5 december 

Hur kan civilsamhället bidra till att vända våldsutvecklingen? Katasalen kl 18.30-20.30
Seminarium och panelsamtal tillsammans med NOD, BRÅ, Fryshuset och Utbildningsförvaltningen
Samhället behöver gå samman och gemensamt agera för att minska det dödliga våldet. Men hur gör vi det tillsammans med våra gemensamma kraft på effektivast sätt och vilka möjligheter och gemensamma processer finns? 
Skolan är en viktig arena för att förebygga våldet. Hur tryggar vi våra unga och håller dem borta från den rekrytering in i gängkriminalitet? 

Medverkande:
Jeremija Isakovic, projektledare NOD
Mesir Taki, handläggare GVI-strategin på BRÅ
Susanne Tidestrand, samordnare för våldsprevention på Utbildningsförvaltningen
Fryshuset
samtalet leds av Anna Ekström, ordförande ABF Stockholm
Hej, jag heter Ali! Palmesalen kl. 19:00-19:45
Författarföreläsning med KRIS om att komma ur gängkriminalitet
Medverkande:
Ali Reuanen, författare

Onsdag 6 December 

Poesi- och författarkväll med Kollektiv sorg och Alexandra Pascalidou Z-salen kl 18.00-20.00
Om sorgen det dödliga våldet lämnar bakom sig. Om de ensamma mammorna och de frånvarande papporna, om det varierande människovärdet och om våldet i våra fattigaste förorter.
Medverkande:
Alexander Zadruzny och Ramatoulie Gabbidon från Kollektiv Sorg
Alexandra Pascalidou, journalist och författare

Lokalt motstånd och organisering mot våldet Katasalen kl 18.30-20.30
Seminarium och panelsamtal med Folkets Husby, Kollektiv Sorg och Rädda Barnen
Hur skapas trygghet i områden där trygghet saknas? Hur erbjuder civilsamhällesorganisationer stöd till de drabbade? Hur utnyttjas lokalsamhällets krafter och resurser, och framför allt: vad är det som saknas? 
Medverkande:
Alexander Zadruzny, Kollektiv Sorg
Soar Ali, processledare ”På lika villkor”, Rädda Barnen
Alexandra Pascalidou, journalist och författare
Emma Ström, processledare Folkets Husby
samtalet leds av Calle Nathanson, studieombudsman ABF Stockholm

Torsdag 7 december

Våld i hederns namn och metoden ”Rum för stöd: ett liv fritt från våld”
Feministisk våldskunskap i teori och praktik. 

Presentation och samtal med Terrafem
Medverkande:
Åsa Eldén, sociolog och forskare på Uppsala universitet
Bernardita Núñez, Generalsekreterare på Terrafem

Film: Vänd oss inte ryggen
Filmvisning och samtal/workshop tillsammans med Fryshuset
Medverkande: Maria Bolme, Fryshuset

Evenemang

Julmarknad på ArtWrk Factory

2–3 DECEMBER, VÄSTERÅS

Välkommen på ArtWrk Factorys julmarknad med konst och hantverk – måleri, grafik, keramik.

Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Öppet: Lördag 2 december och söndag 3 december kl 11-17

Regattagatan 13-15 Södermälarstrand, Västerås

Evenemang

SAK bjuder in till filmvisning av Osynliga flickan

FREDAG 1 DECEMBER, STOCKHOLM

Den Osynliga flickan har något att säga om Afghanistan, om hur kvinnor och flickor tvingas leva under talibanerna. SAK bjuder in till filmvisning på Folkets Bio Zita i Stockholm.

Osynliga flickan är en animerad film om 11-åriga Parvana som bor med sin familj i talibanernas Kabul i Afghanistan. När hennes pappa fängslas klär Parvana sig som en pojke och ger sig ut på ett uppdrag för att rädda familjen.

En introduktion till filmen och Afghanistan kommer ges av SAK:s kommunikationschef Niclas Ericsson.

Biljetter till filmvisningen kan köpas för 50 kr här: https://bio.se/bokning/cinemaId/2124/sessionId/12298

BIO ZITA STOCKHOLM, 1 DECEMBER, KL 18.15–20.00