Evenemang

Clandestino talks 2022

TORSDAG 9 JUNI-LÖRDAG 11 JUNI, GÖTEBORG

Torsdag den 9 juni, 16–17.30, Göteborgs Stadsbibliotek, Trappscenen

Torget & Revolutionen

En våg av uppror har skakat städer runt om i världen. Kairo, Aten, Beirut, Baghdad, Kyjiv, Hongkong, Santiago de Chile, Bogotá. Runt millennieskiftet intogs gatan av ett myller av självorganiserade motståndsrörelser som höll en annan värld för möjlig. På ockuperade torg ställdes krav på egenmakt, rättvisa och direktdemokrati på 2010-talet. I dag lever vi i de urbana upprorens tid. Vad betyder torget som samlingsplats för motstånd mot privatiseringen av det gemensamma och som framträdande plats för det politiska?

Medverkande: Stefan Jonsson, Paulina de los Reyes, Mathias Wåg och Mattias Gardell.
Samtalsledare: Edda Manga

Stefan Jonsson är en av Sveriges främsta essäister som har givit en rad böcker där han bland annat utforskat motståndets, massans och revolutionens estetik. Han är professor vid Linköpings universitet och är i höst aktuell med Den otyglade skönheten: 5 saker konsten vet om demokratin (Norstedts).

Paulina de los Reyes är en pionjär inom postkolonial feministisk forskning som har satt fingret på folkhemmets rasism, vithetens hegemoni och kapitalismens exkluderingsmekanismer. Hon är verksam som professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Mathias Wåg är aktivist, författare och mångårig medarbetare i Brand-kollektivet. Han är redaktör för boken Ockuperat!: svenska husockupationer från 1968 till 2018 och driver podcasten Apans anatomi.

Mattias Gardell är Nathan Söderblomprofessor i jämförande religionsvetenskap och har i skilda empiriska fält undersökt spänningsfältet religion, politik och rasism. Gardells forskningsintressen inkluderar antimuslimsk rasism (islamofobi), ockult fascism, politisk religion och religion/rasism/våld.

Edda Manga är en av grundarna av Clandestino institut, hon är för närvarande vetenskaplig ledare på Mångkulturellt centrum och forskar om relationen mellan demokrati och migration.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fredag den 10 juni, kl. 17–18:30, Göteborgs Stadsbibliotek, Trappscenen

Gränser och rörelser

Gränsregimer genererar rörelser och processer som inte enbart är repressiva utan också produktiva: gränser fångar in, orienterar, determinerar, modellerar och säkerställer levande varelsers beteenden, gester, åsikter, känslor och diskurser. Migration kan ses som en social rörelse som har potentialitet att förändra existerande maktförhållanden. En kraft som skapar allianser mellan rörelser som verkar för global jämlikhet och mot exploatering, nationalism och rasism.

Medverkande: Kamal El Salim, Imri Sandström, Balsam Karam samt Sarah Philipson Isaac.
Samtalsledare: Erling Björgvinsson

Kamal El Salim är en asylaktivistisk eldsjäl, filmare, DJ och debattör. Våren 2022 utkom han med antologin 2015 – till asylrättens försvar tillsammans med Maria Padrón Hernández, som samlar 30 erfarenheter från flyktingåret 2015.

Imri Sandström är konstnär, författare, regissör och forskare. Utifrån ett feministiskt och dekolonialt perspektiv undersöker hon språk, historia, performativitet och översättbarhet i vid mening. Hennes säregna studie Tvärsöver otysta tider (2019) belyser komplexiteten i nybyggares och urbefolkningars relationer, sprickor i berättelserna och deras tystnader och resonanser mellan Västerbotten och New England.

Balsam Karam är författare, bibliotikare och verksam som lärare vid litterär gestaltning på HDK-Valand i Göteborg. Hon debuterade 2018 med den kritikerhyllade och mycket uppmärksammade romanen Händelsehorisonten och är aktuell med Singulariteten som bland annat handlar om förluster av språk, land och identitet.

Sarah Philipson Isaac är doktorand i sociologi vid Göteborgs universitet och forskar om gränsregimer, välfärdsstatens exkluderingsmekanismer och statligt våld. Hennes avhandling fokuserar på hur tid och temporalitet används i asylprocesser som en form av utmattningspolitik – men också på de som utsätts för denna politik och deras strategier för att utmana och navigera dess våldsamma effekter.

Erling Björgvinsson är professor i design vid HDK-Valand, Göteborgs Universitet. Han forskar om makt i deltagande konst och design. För närvarande leder han ett forskningsprojekt som studerar relationen mellan imaginära rumsliga förslag som berör migration – så som flyktingläger, deportation center, och tillfälliga flyktingbostäder och föreställningar om den andre.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lördag 11 juni 15–16.30, Göteborgs Stadsbibliotek, Trappscenen

Krigets ramar

Hur igenkänns ”äkta” flyktingar, krig, människor? ”Krigets ramar” är ett begrepp som introducerats av filosofen Judith Butler för att fånga vilkas liv som görs erkännbara och begripliga som liv och därmed blir sörjbara, och vilkas liv som faller utanför dessa ramar. Den geopolitiska ordning som under lång tid har avgjort vilkas liv som är sörjbara står nu i gungning. I detta samtal väcks frågor om var antimilitarismen står i dag, behovet av en förnyad diskussion om imperialismeroch huruvida en global antikrigsrörelse är möjlig.

Medverkande: Michal Krzyżanowski, Pierre Schori, Frida Stranne och Cecilia Åse

Samtalsledare: Julia Willén. Samtalet sker på engelska.

Michal Krzyzanowski är en internationellt ledande forskare om den mediala normaliseringen av rasism, fascism och social ojämlikhet. Han är vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och är expert på högerpopulismen och nyliberalismens verkningar i Polen.

Pierre Schori är en internationellt välkänd socialdemokrat, tidigare biståndsminister, diplomat och författare. Han är ordförande i Olof Palmes Minnesfond och har i decennier varit en viktig röst inom den svenska fredsrörelsen.

Frida Stranne är freds- och utvecklingsforskare vid Uppsala universitet med fokus på USA:s utrikespolitiska strategier och förklaringar till dess rådande demokratiska och inrikespolitiska kris. I höst är hon aktuell med boken Illusionen om den amerikanska freden (Ordfront).

Cecilia Åse är statsvetare och professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes arbeten spänner över teman som kön, nationalism och säkerhetspolitik. Bland hennes böcker märks Monarkins makt (2009) och Feministiska perspektiv på global politik (2021).

Evenemang av Göteborgs stadsbibliotekClandestino Festival och Clandestino Institut
Göteborgs stadsbibliotek
Clandestino Talks 2022
9 -11 juni
Göteborgs Stadsbibliotek

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV