Nyheter

Kvinnor på flykt utsatta för människohandel i Sverige

För att nå ut med rätt stöd och hjälp betonar Jämställdhetsmyndigheten vikten av att den som är på flykt registrerar sig hos Migrationsverket.

Annonser för prostitution på internet lyfter särskilt fram när kvinnor är på flykt. Och svenska mäns befarade efterfrågan på att få exploatera kvinnor som flytt från Ukraina är ett faktum, visar färsk analys av Jämställdhetsmyndigheten.

Den särskilda utsattheten för kvinnor på flykt har uppmärksammats i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Sedan starten samarbetar myndigheter och organisationer från civilsamhället för att identifiera och hjälpa utsatta människor som kommer till Sverige.

– Risken för sexuell exploatering ökar då majoriteten av de som är på flykt är kvinnor och barn. De grupper som kommit på senare tid saknar oftare medel till egen försörjning än de som kom när kriget nyss brutit ut, och det gör också att riskerna ökar, säger Tove Stenqvist, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, som samordnar det nationella arbetet i frågan.

En lägesanalys från den nationella samordningen mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten publicerades i början av maj. Den visar att satsningen på förebyggande arbete har varit framgångsrik.

Uthållighet krävs

Samtidigt finns utmaningar när det gäller att nå ut med rätt stöd till de människor som flyr från Ukraina. För socialtjänster är det svårt att veta vilka som uppehåller sig i kommunerna, särskilt när de hämtats av privatpersoner eller frivilligorganisationer.

– Vi har därför satsat på att nå ut med information om hur viktigt det är att registrera sig hos Migrationsverket. Det finns även en risk för desinformation för att försöka vilseleda människor på flykt. Det är en metod som förövare delvis brukar ta till för att potentiella offer för människohandel inte ska veta hur de söker skydd eller tillgodogör sig sina rättigheter, säger Tove Stenqvist.

Och farhågorna som funnits om att kvinnor som flyr kriget i Ukraina ska utnyttjas i prostitution och människohandel har alltså besannats i flera fall, enligt Jämställdhetsmyndigheten. Efterfrågan bekräftas bland annat i nätannonser för prostitution, där det särskilt lyfts fram att kvinnan som annonseras är på flykt.

– Situationen kräver en uthållighet av både myndigheter och frivilligorganisationer. Vi kan se att det finns en efterfrågan av att exploatera människor från Ukraina, säger Tove Stenqvist.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV