Debatt

Förskolan – ett demokratiuppdrag för alla barn

Annika Nylén.

Med maxtak för antalet barn i barngrupperna, tillräckliga resurser för särskilt stöd, mer kompetent personal och avskaffade vinster vill Feministiskt initiativ säkerställa alla barns rätt till lärande, lek, trygghet och omsorg, skriver Annika Nylén (Fi) i spåren av Förskolans dag.

För att uppmärksamma förskolans betydelse för barnen och demokratiuppdrag tog några förskolor i Göteborg 1984 initiativ till att visa upp verksamheten. Det blev så lyckat så traditionen att fira Förskolans dag tredje torsdagen i maj har fortsatt sen dess. I år var det den 19 maj.

För Feministiskt initiativ är alla dagar Förskolans dag. Varje dag är lika viktig för både barnen som går där och för personalen som gör en lärande och rolig vardag möjlig för barnen.

Idag hör vi hur politiker pratar om hur viktig förskolan är för barns utveckling och lärande och att de vill satsa på förskolan. De säger att det är viktigt att personalen är utbildad och att barngrupperna ska vara lagom stora. Samtidigt visar det sig att få kommuner gör det som de lovar. Istället för satsningar blir det indragningar och sparkrav vilket inte bidrar till lagom stora barngrupper och att mer personal har adekvat utbildning. Tvärtom, förskolan får mindre och de som drabbas är barnen och personalen.

Föräldrars och personals oro för alltför stora barngrupper är rimlig. Personalen upplever stora utmaningar för att skapa trygga och lärande relationer med varje enskilt barn. 

Max 15 barn i en barngrupp och inte fler än fyra barn per vuxen. Då är det möjligt för personalen att ge barnen den tid för lärande, lek, trygghet och omsorg som de har rätt till.

Feministiskt initiativ kräver att det införs maxtak för antal barn i barngrupperna och att det säkerställs att taket efterföljs av alla huvudmän och kommuner såväl som privata förskolor.

Vi vet att många förskollärare och barnskötare arbetar hårt för att genomföra uppdragen enligt läroplanen. Samtidigt har personalen inte alls den tid för planering och fortbildning som krävs för att nå den goda kvalitet på utbildningen som man strävar efter. Det saknas resurser i form av personaltimmar och både förskollärare och barnskötare riskerar i alltför hög grad att slita ut sig i förtid.

Feministiskt initiativ vill att det anställs mer kompetent och utbildad personal till förskolan och föreslår också att utreda arbetstidsförkortning för alla yrkeskategorier i förskolan.

Förskolan finns för alla barn och utbildningen ska ge alla barn möjlighet att utvecklas, lära och ha roligt. Alla barn ska ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag utan undantag. Insatserna ska anpassas efter barnets individuella behov, som till exempel undervisning i liten grupp under större delen av dagen eller anpassning med andra modersmål än svenska och då inklusive teckenspråk.

Feministiskt initiativ satsar på alla barn och därför ska barn i behov av särskilt stöd ges tillräckligt med resurser.

Resurser avsatta till förskolan ska användas till barnen och personalen. Pengar ska inte hamna i fickorna på aktieägare i bolag som “satsar på barnomsorg” genom att driva förskola så billigt som möjligt. De privata bolagen tjänar skattepengar åt sina aktieägare och dränerar samtidigt kommunala förskolors och skolors möjlighet att driva en jämlik utbildning för alla barn och elever.

Feministiskt initiativ satsar på förskolan genom att avskaffa vinster i förskolan och all annan utbildning. 

Annika Nylén är utbildningspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ