Nyheter

Upprustningens klimatavtryck

Luis Lineo (Fi), Mathias Wåg (Brand), Lina Hjärtström (Ikff) och Gabriella Irsten (Svenska freds) på Klimatforum.

Sveriges beslut att ansöka om Natomedlemskap har kritiserats både av freds- och miljörörelsen. Under lördagen samlades representater från bland annat organisationen Svenska freds och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) i Stockholm för att diskutera frågan om militarismens klimatpåverkan.

Inom ramen för det klimatforum som arrangerades av Feministiskt initiativ och ABF under lördagen i Stockholm hölls ett samtal på temat Nato och upprustningens klimatavtryck.

– Krig och väpnad konflikt påverkar miljön i negativ riktning. Mark, luft och vatten förorenas ofta i krigssituationer, menade Gabriella Irsten.

Gabriella Irsten noterade också att militären undantas från många klimat- och miljöavtal.

– Vad gäller till exempel Paris-avtalet är det frivilligt att rapportera in militära utsläpp. Det resulterar i att länder rapporterar in väldigt olika siffror, som heller inte går att jämföra. Sverige rapporterar in en viss del av försvarsmaktens utsläpp, men långtifrån allt.

Utöver militarismens direkta miljöpåverkan diskuterades även hur upprustningen riskerar att kräva resurser som hellre borde läggas på klimatfrämjande arbete.

– För miljöns del handlar det om en enorm kamp om resurserna. Rysslands invasion av Ukraina har visat hur viktigt det är med fossil omställning. Ändå presenteras det som viktigare att vi går med i Nato, med alla de resurser som det kräver, än att satsa på att ställa om, sa Mathias Våg, aktivist och ansvarig utgivare för tidningen Brand.

Lina Hjärtström från IKFF stämde in.

– Militären måste självklart omfattas av krav på att sänka utsläpp. Men det gäller inte bara att ha en klimatneutral militär. Vi måste framförallt ställa krav på att nedrusta och satsa på andra åtgärder för ett bättre klimat.

Luis Lineo från Feministiskt initiativ påpekade sambandet mellan feministiska perspektiv och klimatperspektiv i upprustningsfrågan.

– Militären är en bransch som bygger på patriarkala och destruktiva maskulinitetsnormer. Den styrs enligt en logik som grundas på makt och våld. Vårt svar måste snarare vara fokus på omsorg; omsorg för planeten och dess djur och natur.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV