Nyheter

Brist på pengar och bostäder tvingar kvinnor kvar i våld

Skilsmässa och ekonomi.

Ekonomiskt våld är ofta ett av flera uttryck för våld som drabbar kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Nu visar Hyresgästföreningens egna rapport att bristen på bostäder med överkomlig hyra göra att många av dessa kvinnor tvingas att stanna kvar i den bostad de delar med förövaren.

Drygt var femte kvinna anger att de inte skulle ha råd att bo kvar om relationen med sambon tog slut.

–  Det här är något vi och flera organisationer sett en längre tid. Det här skapar en situation där kvinnor tvingas kvar i destruktiva och våldsamma relationer för att de helt enkelt inte har råd att flytta eller för tillgången på bostäder är så svår att de tvingas bo kvar, säger Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.

4200 svenskar har deltagit i Hyresgästföreningens undersökning. I den framkommer att 30 procent av de kvinnliga hyresgästerna inte skulle ha råd att bo kvar vid en skilsmässa. Samma siffra för männen är 14 procent.

Bland de ekonomiskt utsatta hushållen är det allra värst. 36 procent av de ekonomiskt stressade och 43 procent av de med ohållbara boendekostnader kan inte bo kvar vid en separation.

– Vi vill visa hur ekonomisk utsatthet ser ut. Vad som händer om livet drabbas av olika chocker, till exempel en skilsmässa. Frågan handlar mer om hur stabilt man står vid en skilsmässa, hur stora är marginalerna. Är de alltför små är det svårt att vara oberoende, säger Ragnar Bengtsson, bostadsmarknads-analytiker på Hyresgästföreningen, till tidningen Hem och hyra.

Svaren visar, enligt Bengtsson, hur känsliga hushållen är för oväntade livshändelser.

Av alla hushåll är det tolv procent som inte klarar en normal hushållsbudget, framkommer i undersökningen. Men nästan vart femte hyreshushåll klarar inte av att betala hushållets kostnader. Boendekostnader står för en stor del av våra utgifter. Bland landets hushåll har 15 procent ohållbara boendekostnader. Nästan var tredje hyreshushåll anger att de idag har boendekostnader som är ohållbara.

Enligt Ragnar Bengtsson är den enda långsiktiga lösningen att det byggs fler bostäder. Även om de nya bostäderna är dyra.

– För att kunna få ner hyrorna på en nivå som åtminstone en del av befolkningen klarar av behövs ett investeringsstöd. Marknaden klarar inte av att bygga till rimliga hyror på egen hand, säger Ragnar Bengtsson.

På kort sikt vill Hyresgästföreningen se höjt bostadsbidrag. Även kontantstöd, liknande det för stigande elpriser, borde kunna bli aktuellt om hyrorna drar iväg.

– Den yttersta konsekvensen av bostadsbristen är just detta: den försätter människor i väldigt svåra situationer. Det är därför bostadsbristen är en så akut fråga. Det måste finnas fler bostäder till rimlig hyra, säger Marie Linder.