Intervju

EU stärker bevisinsamlingen vid krigsbrott

Rysslands invasion av Ukraina och rapporterna om misstänkta brott mot mänskligheten, folkmord och krigsbrott har blottlagt svårigheterna att systematiskt samla bevis för att förövarna i framtiden ska kunna ställas inför rätta och dömas för brott. Därför har EU-kommissionen beslutat förenkla och förbättra bevisinsamlingen.

EU-kommissionen har fattat beslut om att förenkla och förbättra bevisinsamlingen inom EU. Det ska helt enkelt bli lättare att analysera bevis för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Beslutet kommer underlätta arbetet för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust).

– Förslaget som vi har röstat igenom rör bevishanteringen vid Eurojust, som nu kommer kunna bevara, analysera och dela bevisning med internationella och nationella domstolar som får möjlighet att  ta del av den bevisbank, som nu skapas, säger Evin Incir, europaparlamentariker (S), som deltog i förhandlingar om förslaget, till Fempers nyheter.

Hon fortsätter:

– Det innebär också att nationella domstolar kommer kunna få hjälp med att analysera vittnesbevisning och kunna hitta länkar till förundersökningar i andra länder.

En utmaning när det handlar om krigsbrott är ju att kunna gripa de ansvariga personerna så att de kan ställas inför rätt? Finns det något i det här lagförslaget som kan underlätta i det arbetet? 

– Det stämmer att detta är en stor utmaning när det gäller krigsförbrytelser. Men kampen mot straffrihet är också det kanske starkaste vapnet vi har mot dom här fruktansvärda brotten – förövarna måste förstå att dom en dag kommer hållas ansvariga för sina avskyvärda handlingar, säger Evin Incir.

Hon menar att bevisbanken kommer kunna bistå utredningar i både medlemsländer, Ukraina och vid den Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC), så att det lättare ska kunna finnas tillräcklig bevisning, som kan styrka att personen har begått ett brott, vilket krävs för att kunna gripa en misstänkt.

Från Ukraina har det kommit flera rapporter om utbredda sexuella övergrepp. Hur kommer det bli lättare att ställa personer inför rätta för att ha använt sexuellt våld i krig genom det här lagförslaget?

– Våldtäkt och andra former av sexuellt våld kan utgöra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. I och med detta beslut skapas en mekanism för hanteringen av bevisning rörande just dessa brott. Genom att Eurojust fått detta utvidgade ansvar så kommer Eurojust kunna bistå med att bevara, analysera och dela bevisning i förundersökningar om just sexuellt våld i medlemsstaterna, i Ukraina och för ICC. 

Enligt Evin Incir är straffrihet vad gäller krigsbrott, både i Ukraina och i andra konflikter, något vi till varje pris måste få slut på.

Europaparlamentariker Evin Incir (S) deltog som vice-gruppledare för den socialdemokratiska gruppen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) i förhandlingar om förslaget.