Nyheter

Ny rapport visar på ojämställt Stockholm

Paulina Sokolow, Femnistiskt initiativs förstanamn på kommunlistan i Stockholm.

Feministiskt initiativ har tagit fram en rapport om jämställdheten i Stockholm. Rapporten visar på ett ojämställt och ojämlikt Stockholm där klyftorna mellan olika grupper fortsätter att öka.

Mammarapporten – vägen mot ett jämställt Stockholm, som släpptes i samband med Mors dag, handlar om kvinnors vardag med fokus på ekonomi, våld och hälsa.

I rapporten framkommer att det återstår mycket arbete för att lyfta livsvillkoren för stora grupper. Det rör våldsutsatta kvinnor och deras barn, ensamstående mammor, pensionärer, personer med funktionsnedsättning och utrikesfödda kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden.

– Feministiskt initiativ vill skapa en välfärdsstad som satsar på kvinnor och barn. Det har varit vår prioritet sedan vi valdes in i Stockholms kommun 2014. Med de senaste fyra årens högerstyre kan vi konstatera att vi har långt kvar till att Stockholm ska bli en jämställd stad – och att feministisk politik är vägen framåt, säger Paulina Sokolow, toppnamn för Feministiskt initiativ i Stockholms kommunval.

Några av de femton åtgärdsförslag som partiet presenterar utifrån rapporten är: att införa en nollvision mot mäns våld mot kvinnor, tillsätta en haverikommission varje gång en kvinna mördas, införa bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn, utveckla det våldspreventiva arbetet på skolor och i fritidsverksamheter, höjda löner för de som arbetar inom välfärden och bättre arbetsvillkor inom omsorgen: heltid och fasta anställningar som norm, öronmärkta arbetsinsatser till kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden och ökad kunskap om diskriminering och rasism i stadens verksamheter.