Nyheter

Många utsatta för rasism – påverkar livsglädjen

Black lives matter-demonstrationen på Heden i Göteborg 2020.

Varannan utlandsfödd i Sverige har utsatts för rasism det senaste året. Att tvingas hantera diskriminering och rasism i vardagen sänker livsglädjen. Det visar en ny undersökning från Expo.

4 000 slumpmässigt utvalda personer har deltagit i Expos undersökning, som presenteras i rapporten Kampen om värderingarna. I den framkommer att nästan hälften av de utlandsfödda har blivit utsatta för rasism det senaste året. Samma siffra för personer födda i Sverige med föräldrar från ett annat land är 37 procent.

Bland hela befolkningen är det en av fem som blivit utsatt för rasism. Siffrorna där är något högre för män än för kvinnor. De flesta som utsätts är mellan 18 och 24 år. Personer mellan 60 och 74 år utsätts sällan.

De som definierar sig som troende, oavsett religion, drabbas i större utsträckning. Den grupp som drabbas i störst utsträckning i jämförelse med andra religiösa grupper är 18-44 åringar som definierar sig som muslimer.
 
De flesta som utsätts för rasism blir utsatta på arbetet eller i sociala medier. Dessutom har runt 23 procent uppgett att de mött rasism i kontakten med myndigheter eller offentlig verksamhet, exempelvis vård och skola. Dessa personer riskerar att inte få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, menar rapportförfattarna.

Sammantaget är det en bild av ett Sverige, som målas upp, där många utsätts för och tvingas hantera rasism i sin vardag, vilket i sin tur sänker livskvaliteten för de som utsätts.

I rapporten framkommer ett samband mellan att bli utsatt för rasism och sänkt livsglädje. Dessutom är känslan av att vara en del av det svenska samhället lägre hos de som upplevt rasism riktat mot sig, än de som inte har det.

Undersökningen är genomförd inom ramen för projektet ”Data för demokrati”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV