Krönika

Urvattnat klimatpaket björnkram till industrin

Jytte Guteland (S).

”Vår roll är att säkra att alla bidrar, snabbast de som släpper ut mest.” Jytte Guteland (S) om integritet och prioriteringar inför nya förhandlingar i Europaparlamentet om EU:s klimatpaket.

Klimatsveket var visserligen, om man ser till politisk historia, väntat men ändå blir man besviken. Förra veckan hade vi i Europaparlamentet chansen att skärpa kursen för klimatet. Europaparlamentet kunde fatta beslut om en minskning av EU:s utsläpp, motsvarande Sveriges utsläpp gånger fyra, men majoriteten valde en mindre ambitiös riktning.

Dessutom blev det inte uppslutning kring förslaget att fasa ut den fria tilldelningen utsläppsrätter till år 2032, det vi enats om i den politiska demokratiska mitten. Högergruppen, EPP, valde att ta stöd av de högerextrema och skjuta fram förslagen ytterligare. 

Högerpartierna i EPP, bland dem M och KD, trodde att vi socialdemokrater skulle acceptera deras totala urvattning av klimatpolitiken. De trodde fel. De antog att vi skulle acceptera ändringsförslag – stöttade av partigrupperna ECR, där SD ingår, och ID som samlar flera högerextrema partier – som markant sänkte klimatambitionerna. Jag är glad att vi och övriga progressiva grupper hade mer integritet än så.

Vi socialdemokrater vill se skarpa klimatambitioner som ligger i linje med klimatlagen och Parisavtalet. Det betyder att vi måste klara mer än vad EU-kommissionen föreslår i sitt klimatpaket. Den ambitionen kommer annars leda till slutliga direktiv i underkant.

Jag utgår från att högerpartierna nu vet att vi inte kommer, i en slutomröstning, rösta på en helhet där de har gjort upp om innehållet med de högerextrema genom att vattna ur ambitionen i viktiga delar

Denna ambition var vägledande när vi föreslog våra ändringar till EU:s stora klimatpaket (Fit for 55). Högern vände helt på denna ambition och föreslog inom ramen för handeln med utsläppsrätter ännu fler möjligheter för smutsig industri att släppa ut mer.

Det är också en björnkram till den här europeiska industrin att inte uppmuntra den gröna nyindustrialiseringen, utan belöna konserverande av gammal teknik genom stödsystem som ger incitament att förlänga utsläppande industriella processer. 

Nu följer nya förhandlingar. Jag utgår från att högerpartierna nu vet att vi inte kommer, i en slutomröstning, rösta på en helhet där de har gjort upp om innehållet med de högerextrema genom att vattna ur ambitionen i viktiga delar, och sedan utgår från att vi ska rösta igenom direktivet och grönmåla det så att omvärlden tror att vi alla är nöjda.

Nej, de måste inse att klimatpolitiken är här för att skydda oss alla och stoppa den globala upphettningen. Vår roll är att säkra att alla bidrar, snabbast de som släpper ut mest.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Fempers nyheter.