Evenemang

Uppror för livet

ONSDAG 17 AUGUSTI STOCKHOLM

DET ÄR NU DET GÄLLER 
Vi står inför en eskalerande klimatkris, mänsklighetens största samhällshot, och våra makthavare gör fortfarande inte sitt jobb i att ställa om samhället och minska utsläppen. Tvärtom gasar de på mot stupet.

Vi accepterar inte detta och vi kommer göra allt i vår makt för att förhindra klimatkollapsen. Vi måste nu säga ifrån på allvar – det är dags för massivt civilt motstånd.

TRE ÅR KVAR 
FN säger att vi måste nå en utsläppstopp inom tre år om vi ska kunna klara Parisavtalet. Och det ger oss ändå bara en 50% chans att vara i linje med 1,5-gradersmålet, vilket är ett helt oacceptabelt risktagande. Nationellt i Sverige behöver vi minska utsläppen med 20% redan i år.

Vi kräver att Sverige nu tar det ansvar som behövs för att framtidssäkra samhället, och vidtar de drastiska åtgärder som är nödvändiga för att nå nettonoll utsläpp till 2025, inklusive ett omedelbart stopp för alla fossila subventioner.

DU BEHÖVS 
Tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi förändra. Därför behövs att du kommer, och att du utöver det bjuder med några till. Vi ses i huvudstaden inför valet. Avboka allt från och med 17 augusti, för nu gör vi UPPROR FÖR LIVET.

Anmäl dig här

Infokanal med kontinuerliga uppdateringar här.

=== ENGLISH ===
********************
SIGN UP HERE.
INFO CHANNEL WITH CONTINUOUS UPDATES HERE.
~
NOW OR NEVER 
We are facing an escalating climate crisis, humanity’s greatest threat to society, yet those in power are still not doing their job of restructuring society and reducing emissions. On the contrary, they are racing us toward the edge of a cliff.

We do not accept this and we will do everything in our power to avoid the climate collapse. We must speak up now – it is time for massive civil resistance.

THREE YEARS LEFT 
The UN has shown that the world’s emissions must reach a peak within three years if we are to have a chance of meeting the Paris Agreement. This still gives us only a 50% chance of being in line with the 1.5 degree goal, which is an unacceptable risk. Nationally in Sweden, we need to reduce emissions by 20% already this year.
We demand that Sweden take the responsibility needed to secure the future of society, and take the drastic measures necessary to achieve net zero emissions by 2025, including an immediate halt to all fossil subsidies.

YOU ARE NEEDED 
Together we are strong. Together, we can create change. Therefore, it is necessary that you come, and that you also invite a few others. We meet in the capital before the election. Cancel all your plans from August 17, because it is time to REBEL FOR LIFE.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV