Evenemang

Demonstrera med Dyke March Stockholm 2022 

TORSDAG 4 AUGUSTI, STOCKHOLM

LESBISKA OCH QUEERA VÄNNER!
Varmt välkomna till den andra upplagan av Dyke March Stockholm!

Tillsammans marscherar vi på Stockholms gator för att öka lesbisk och queer synlighet, samtidigt som vi får pepp av nya och gamla vänner i tåget! Vi möts i Tantolunden för uppstart med mingel och sång av bästa Uppsala Feministkör. Därefter marscherar vi ut på Södermalm.

Ta gärna med en flagga eller skylt med ett budskap som är viktigt för dig.

VARFÖR DYKE MARCH?
Dyke March är en demonstration, inte en parad. Vi vill demonstrera för våra rättigheter, för vår säkerhet och för vår synlighet. Marschen är en samlingsplats för alla som vill kämpa för lesbisk synlighet, och stå enade mot diskriminering. Det är en marsch för lesbiska och queera som ofta inte får samma utrymme under Prideparaden.

MÅLET
Vi vill skapa ett tryggt rum för lesbiska och queera att vistas i och att synligheten för just lesbiska tas ut på gatorna och lyfts upp i samhället i stort.

VEM FÅR DELTA?
Alla som vill synliggöra och kämpa för lesbiskhet är välkomna! Vi utgår från Lesbisk Makts definition av lesbisk och välkomnar alla som förhåller sig till begreppet lesbiskt på något sätt. Lesbiskt kan vara en identitet, eller så identifierar en sig som något annat men gillar att göra lesbiska saker ibland, eller så vill en göra lesbiskt i framtiden.
Tillsammans kan vi göra detta till en tradition som gör skillnad!

LESBIAN AND QUEER FREINDS 
You are more than welcome to the second Dyke March Stockholm! Together we will be marching on the streets of Stockholm to increase lesbians and queer visibility, with the help of both new and old friends falling in line! We will be meeting up in Tantolunden for mingling and a performance from Uppsala Feministkör (Uppsala Feminist Choir). After that the march takes off through the streets of Södermalm.
Feel free to bring any flags or banners to get your important message out there.

WHY DYKE MARCH?
Dyke Marches are a demonstration, not a parade. We want to demonstrate for our rights, for our safety, and for our visibility. The march is a meetings place for everyone who want to fight for lesbian visibility and to stand united against discrimination. It is a march for lesbian and queer people who often aren’t given the same room and attention during the Pride Parade.

THE GOAL
To create a safe space for lesbian and queer people, and to take the fight for lesbian visibility to the streets and out in to society as a whole.

WHO CAN PARTICIPATE?
Anyone who wants to fight for lesbian rights and visibility is welcome! We base our definition of “lesbian” in that of Lesbisk Makt and welcome anyone who relates to the term lesbian in any way. Lesbian can be an identity, or one can identify oneself as something else but likes to do lesbian things sometimes, or one wants to do lesbian in the future.
Together we can establish a tradition that makes a difference!

Evenemang torsdag 4 augusti kl. 17:30 till 20:30 i Tantolunden på Södermalm i Stockholm anordnat av Dyke march Stockholm och Lesbisk makt Stockholm.