Nyheter

Civilsamhället bereds plats i Almedalen

Donnerska huset, Visby.

I år kommer det finnas en ny civilsamhällesarena i Almedalen. Tanken är att plattformen ska bidra till att förbättra samarbetet mellan civilsamhället, myndigheter och beslutsfattare för att motverka hat och hot.

Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och tio av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer som står bakom initiativet.

– Civilsamhället är en av grundpelarna i vår demokrati och vi har länge talat om hur viktigt det är att öka samarbetet mellan civilsamhällets aktörer och offentlig sektor. Vi skapar en arena som stärker det demokratiska arbetet i tider då demokratin ifrågasätts, säger Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

– Vi vet att människor som är engagerade i  organisationer allt oftare utsätts för hot och hat. Det är i sig ett hot mot hela samhället och något vi måste motverka.

Målet är ett fungerande samarbete mellan civilsamhället och offentlig sektor.

– Efter pandemin försvann tidigare relationer och infrastrukturer. Vi behöver bygga upp samarbetet igen och kanske på nya sätt, säger Patrik Schröder, samordnare civilsamhällesfrågor på Fremia.

Han hoppas att detta blir starten på många fördjupade samarbeten framöver.

Civilsamhällesdagarna hålls den 4 och 5 juli i Hörsalen i Donnerska huset, Donners plats 1 i Visby, och innehåller 16 programpunkter. Där kommer civilsamhällets roll i välfärden och i krig och kristider diskuteras. Hur hot och hat ska hanteras, utformningen av civilsamhällespolitiken och ungas villkor i Sverige är andra frågor som ska diskuteras.

Dagarna är ett samarbete mellan MUCF, Civos, Famna, Fremia, Forum, Giva Sverige, LSU-Sveriges Ungdomsorganisationer, Sensus studieförbund, Studieförbunden, Svenska Röda Korset och Volontärbyrån.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV