Debatt

Stärk den kommunala kulturskolan

Paulina Sokolow (Fi) Förstanamn i Stockholms kommunval och kulturarbetare.

Att sätta prislappar på livets alla delar har blivit borgerlighetens främsta uppgift. Allt ska säljas ut – även barns rätt till en jämlik skola och kultur. I en intervju i SVT förra veckan ger Moderaterna i Täby en fingervisning om nästa steg mot ett Sverige i full galopp mot 1930-talets klassamhälle: Privatisering av kulturskolan.

I nästan 50 år har kulturskolan tillhört grunden av den klassutjämnande folkbildningen inom svensk skola. Att behärska instrument, få bekanta sig med olika kulturarv, konstnärliga uttryck och dansstilar har genom tiderna gett barn och unga från sämre ekonomiska förhållanden möjligheten att ta plats och hitta sina vägar i livet. Kulturskolan bidrar till att göra våra barn och unga till starkare, modigare och mer kreativa människor. För oss i Feministiskt initiativ är det alarmerande när den gemensamt ägda kulturskolan görs till ytterligare en kassako för privata företag.

I moderaternas Sverige styrs inte utbudet av kulturskolans ämnen av att ge barn en bred kunskap om den mångfald av konstnärliga uttryck som finns. Utbudet begränsas och möjligheten för dem att prova på något helt oväntat och okänt likaså. Redan nu ser vi hur klassiska instrument trängs undan till förmån för verksamheter som inte kräver samma nivå av utbildning för lärarna.

På frågan om vad ”Kalle” ska göra om han vill spela fiol och det inte erbjuds i kommunen svarar Täbys Birgitta Kaasik (M) i SVT-intervjun: ”Då får man skjutsa barnet till en annan kommun”. Den moderata kommunpolitikerns uttalande får drottning Marie Antoinettes uppmaning till det brödlösa franska folket om att äta bakelser istället att framstå som rimligt. Men det är samtidigt en ärlig bild av högerns syn på våra barns demokratiska rättigheter.

Vi har en stolt musikhistoria i Sverige, inte minst tack vare dess bredd inom genrer och instrument. Nyckeln till framgångarna är musiklärarna och pedagogerna. Men vem behöver välutbildade musiklärare, när det är billigare med någon som ”kan spela lite gitarr”? Redan idag är arbetssituationen ohållbar för många av kulturskolans pedagoger. De stressar mellan skolor, har allt kortare och färre lektioner samtidigt som de ska hinna med fler elever.

Vi ska vara stolta över våra konstlärare och pedagoger och ge dem bra arbetsvillkor. Heltid måste vara norm för att garantera hög kvalitet och kontinuitet på undervisningen – något som också begränsas med privatiseringar.

Att undanhålla kultur och kulturutövande från barn är ett allvarligt demokratiskt problem. Feministiskt initiativ vill skapa ett kulturliv för alla. Vi vet att konst och kultur är en väg in till gemenskap, kreativitet, identitetsskapande och språkutveckling. Det lägger själva fundamentet för ett inkluderande samhälle i rörelse.

Kulturen har lidit stora konsekvenser av pandemin. Vi behöver stimulera kulturlivet, stötta kulturutövare, och skapa långsiktig hållbarhet inom sektorn. Det gör vi inte genom att sälja ut och begränsa tillgången till kultur till våra unga – framtidens konstnärer och kulturarbetare.

Högerns marknadsstyrda kulturvision utgör ett hot mot den svenska folkbildningstraditionen och den tillgängliga kulturen. Vi behöver stärka den kommunala kulturskolan, inte avveckla den.

Paulina Sokolow (Fi)
Förstanamn i Stockholms kommunval och kulturarbetare