Nyheter

Kvinnor får mindre cred för sin forskning än män

Kvinnor är mindre benägna att vara författare i sina forskargrupper än män. Detta trots att de befinner sig på samma karriärstadium som männen och har lika många arbetstimmar i projektet.

Det visar en ny studie, som har tittat på unikt detaljerad data från närmare 10 000 USA-baserade vetenskapliga forskarlag. Studien omfattar 128 859 personer, som var anställda i dessa arbetsgrupper mellan åren 2013 och 2016 samt de 39 426 tidskriftsartiklar de producerade.

Genom dessa data kunde författarna se sambandet mellan vem som gjorde arbetet och vem som till slut fick erkännande (cred) för det.

Forskarna fann att sannolikheten för att en man namngavs som författare eller uppfinnare under studieperioden var 21 procent, jämfört med 12 procent för en kvinna. Även när män och kvinnor hade samma position var kvinnor 5 procent mindre benägna att bli namngivna som författare eller uppfinnare än män.

För att bedöma de potentiella författarskapen, och därmed erkännandena, som kvinnor gick miste om, jämförde studiens forskare de forskarlag som anställdes ett år före publikationerna kom ut med de som sedan fick erkännande. De fann att oavsett jobbtitel och fält hade män dubbelt så stora chanser att bli namngivna på något vetenskapligt dokument.

I studien analyserades kön utifrån namn, en metod som kan innebära vissa fel och inte tillåter identifiering av icke-binära forskare.

Sagal Hussein Omar